Savner kvinnelige kommentatorer

Kringkastingsrådet konkluderte torsdag at kommentaren er viktig i NRK. Men K-rådsmedlemmene ser gjerne flere kvinnelige kommentatorer.

Shabana Rehman og Kadra Yusuf
Foto: Scanpix

- Kommentarsjangeren er som å trylle med bar overkropp, sa kompetansesjef Brynjulf Hangaard i NYDI i sin innledning.

Rehman vakte latter
- Da er det ikke rart det er vanskelig for kvinner å være kommentator, svarte rådsmedlem Shabana Rehman til latter fra de fremmøtte Kringkastingsrådsmedlemmene.

Handgaard fulgte opp passiaren da han oppsummerte innspillene fra medlemmene i Kringkastingsrådet. Han sa Rehman hadde et poeng.

- Vi skulle gjerne hatt flere kvinnelige kommentatorer. Men det er noe i at kvinnene er beskjedne på grunn av den bare overkroppen.

Politikerduo kritiserer "kommentariatet"
Bakgrunnen for temaet om kommentatorer i k-rådet er en artikkel Torbjørn Røe Isaksen (H) og Audun Lysbakken (Sv) hadde om "kommentariatet" i Samtiden tidligere i år.

Artikkelen problematiserer det politikerduoen kaller ”kommentariatet”. De vil ha debatt om den plassen politiske ekspertkommentatorer har fått i den politiske dekningen. Det er valgkampen høsten 2007 som er bakgrunn for debatten duoen har reist.

- Makten (…) gir journaliststanden nær et tolkningsmonopol som innebærer stor påvirkningskraft på velgernes oppfatninger og forståelse, skrev Isaksen og Lysbakken i Samtiden.

Kommentatorene viktig
Det var stor enighet om at kommentatorrollen er viktig. Handgaard la i sin innledning vekt på at kommentatorene sitter på mye kunnskap. Også innspillene fra k-rådet pekte på at rollen står sterkt.

Det nærmeste debatten kom kritikk var at rollene til journalisten og kommentatoren må skilles. Flere av k-rådsmedlemmene mente for eksempel det er viktig at journalisten ikke lader sine spørsmål.

Lyttet til innspill
- Jeg er enig i det meste som er sagt. Også når det gjelder at vi i NRK må bli flinkere til at journalistene ikke lader spørsmålene, sa Handgaard.

- Jeg har notert mange av innspillene og vil ta med dem tilbake til redaksjonen, oppsummerte Handgaard.