Satire og Buddha i Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet mottok 3170 henvendelser i 2019. Satire og program om buddhismen var på klagetoppen.

Møte i Kringkastingsrådet - Thor Gjermund Eriksen, Julie Brodtkorb, Erik Skarrud

Julie Brodtkorb leder Kringkastingsrådet. Her sammen med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen t v og rådssekretær Erik Skarrud.

Foto: Ole Kaland / NRK

Dette var sakene som førte til flest henvendeler til kringkastingsrådet i 2019:

  • 466 henvendelser om programmet "Tro og Are" med buddhismen som tema. Dette programmet fra 2010 ble aktualisert av NRK Skole for undervisningsformål. Noe som førte til et skred av henvendelser.
  • 433 henvendelser om Satiriks Scrabble-sketsj.
  • 112 henvendelser om Radioresepsjonens flauhetskonkurranse.
  • 99 henvendelser om nyhetsdekningen av Abassi-saken.
  • 90 henvendelser om at Satiriks oversatte manifest til nynorsk og sendte kronikk til flere medier.

Statistikk Kringkastingsrådet

Har du positive eller negative reaksjoner på noe av det du ser eller hører på radio, fjernsyn eller nett kan du henvende deg til Kringkastingsrådet. Her finner du statistikk for alle henvendelser tilbake til 2010.

Henvendelsene til rådet behandles fortløpende. Når en henvendelse er sendt Kringkastingsrådet blir denne lagt inn i dokumentene til rådet.

Alle henvendelser til rådet videresendes til medlemmene i rådet og ledelsen i NRK. En del av henvendelsene blir besvart av NRK, mens andre blir plukket og diskutert i plenum av rådet.

Henvendelser om samme tema blir samlet opp og ofte blir den redaksjonen eller avdelingen som henvendelsen(e) bedt om å møte i rådet for å forklare det hele.

Kringkastingsrådet ber ofte også eksterne innledere komme på rådsmøtene og belyse det temaet som henvendelsen(e) til rådet tar for seg.

Henvendelser Kringkastingsrådet 2010 - 2019

År

Henvendelser

Enkeltprogrammer

2019

3170 henv

466 på Tro og Are om Buddha i NRK skole.

433 på Satiriks Scrabble-sketsj.

112 på Radioresepsjonens flauhetskonkurranse.

99 på nyhetsdekningen av Abassi-saken.

90 klager på at Satiriks oversatte manifest til nynorsk og kronikk til flere medier.

2018

3656 henv

671 på manglende dekning av Acer-saken.

325 på omlegging av distriktsnyheter på TV-nyheter.

2017

8090 henv.

Hijab ca 6.000

Nytt på nytt ca 700 (nazifisk med Tybring Gjedde + barnesang med Fy, fy faen)

2016

760 henv

Nedlegging av programmet DJ Friendly (ca 200 klager) (1)

Dekningen av presidentvalget i USA (ca 105 klager) (2)

For mye sport på TV (ca 50 klager)

Innvandringsdebatten (ca 40 klager)

Humor/satire (ca 30 klager)

2015

6790 henv

Skavlan-intervjuet med Jimmie Åkesson (ca. 3600 klager)

Rødt utestengt fra Partilederdebatten (ca. 750 klager)

Pornostuntet i Trygdekontoret(ca. 700 klager)

Pubertet-serien i Newton (ca. 620 reaksjoner) (3)

Ikke legg ned DJ Friendly på P3! (ca. 295 klager)

Dokumentar om Østmarka-ulvene (ca. 250 reaksjoner)(4)

Hakekors-satire med Per Sandberg i Satirix (65 klager)

Diverse nyhetsinnslag, primært i Dagsrevyen (53 klager)

Dekningen av Midtøsten-konflikten (36 klager)

Upassende om barnevern/fosterhjem Lille julaften (33 kl.)

Div. klager på høstens valgsendinger (27 klager)

Salongens(P2) behandling av Asle Toje 21 klager)

Dårlig hørbarhet/sjenerende bakgrunnsstøy (17 klager)

Brennpunkt var ensidig om pelsdyrnæringen (15 klager)

Morgenandakt i P1 uten Fader Vår en hel uke (12 klager)

2014

838 henv

Konspirasjonsteoretiker i vaksinedebatt (580 klager)

NRKs Midtøsten-dekning, Gazakrigen (57 klager)

Banning/grovt språkbruk (38 klager)

Diverse enkeltreportasjer, Dagsrevyen (22 klager)

Diverse klager på satire/humor (17 klager)

2013

277 henv

Korssmykkesaken fra NRK Sørlandet (188 klager)

Banning/dårlig språkbruk (13 klager)

Diverse reportasjer, Dagsrevyen (9 klager)

P1-musikk/Nitimen/for ungdommelig(6 klager)

Diverse rundt religiøse programmer (5 klager)

2012

133 henv

P1-musikken/Nitimen/for ungdommelig (11 klager)

Få Knut Borge tilbake i 20 Spørsmål (8 klager)

For mye OL-stoff i NRK (7 klager)

Banning/dårlig språkbruk (6 klager)

Folkeopplysningen, om alternativ medisin (6 klager)

2011

127 henv

Trekant, andre sesong (13 klager)

NRKs Midtøsten-dekning (8 klager)

Sjenerende bakgrunnsstøy(6 klager)

Diverse reportasjer, Dagsrevyen (5 klager)

Diverse underholdningsinnslag(4 klager)

2010

169 henv

Trekant, første serie (72 klager)

Flytting av Drømmehagen (15 klager)

Fjerning av Fedrelandssalmen i P1 (12 klager)

Diverse reportasjer, Dagsrevyen (9 klager)

For mye vintersport i NRK (5 klager)

Noter: 1) Klagene på nedleggelsen av DJ Friendly kom både i 2015 og 2016 og samlet antall klager på saken er ca 490. 2) Klagene er mottatt i 2016, men ca 30 av dem kom etter november-møtet og blir derfor med på møtet i januar 2017. 3) Newton-serien Pubertet (620 reaksjoner) delte Norge i to, dvs. det var omtrent like mange kritiske reaksjoner som positive reaksjoner. 4) Ut i Naturen-programmet «Ulvene kommer» (250 reaksjoner) om ulvestammen i Østmarka utenfor Oslo, fikk også en del positive reaksjoner, rundt 60 roste programmet.

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

Du kan henvende deg til Kringkastingsrådet via skjemaet du finner på denne siden, ved å sende en e-post eller sende et brev.

E-post: kringkastingsradet@nrk.no

Postadresse: Kringkastingsrådet, NRK, Postboks 2450 Torgarden, 7005 Trondheim.

Erik Skarrud er rådssekretær. Han kan kontaktes på e-post erik.skarrud@nrk.no eller telefon 95 07 74 14.