Hopp til innhold

Sámi prográmmaráđi čoahkkin – Møte i Samisk programråd 09.12.2020

Digitála čoahkkin Sámi Prográmmaráđis – Digitalt rådsmøte i Samisk programråd 09.12.2020.

Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Rådet kan ta opp saker eller tema på eget initativ eller etter henvendelser fra publikum.

Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Rådet kan ta opp saker eller tema på eget initativ eller etter henvendelser fra publikum.

Čoahkkin rávdnjejuvvo Interactio bokte nuolgga ja dan sáhttá maŋŋil geahččat, muhto dulkkaid jietna ii gullo maŋŋil - Møtet strømmes direkte via Interactio og kan også sees i opptak, men da uten tolkespråk.

Čoahkkin dulkojuvvo sámegielas (julev-, lulli- ja davvisámegielas) dárogillii – Møtet tolkes direkte til norsk fra nord-, lule- og sørsamisk.

Sámi prográmmaráđi BEAIVEPLÁNA – DAGSPLAN for Samisk programråd:

Beaiveplána - Dagsorden

Sámi prográmmaráđi čoahkkin gaskavahku juovlamánu 9. beaivvi, digitála čoahkkin – Møte i Samisk programråd 09.12.2020, digitalt møte

Dii. / kl: 0900

Nr 1: Čoahkkima rahpan ja áššelisttu dohkkeheapmi - Åpning av møtet og godkjenning av sakliste v/ráđi jođiheaddji – rådets leder Liv Inger Somby.

Nr 2: Fáddá - Tema: Rádiologut ja sámi publihka mediadábit ja -geavaheapmi / Radiotallene og innsikt om samisk publikums medievaner og -bruk

Nr 3: Publihka váidagat ja rávvagat - Behandling av innkomne klager og innspill fra publikum

Juohke váidalusa meannuda ráđđi. Meannudettiin váidagiid de čilge ráđi jođiheaddji váidaga sisdoalu, dasto vástida NRK Sápmi. Redaktevrrat čilgejit mo NRK Sápmi árvvoštallá váidaga.

Hver klage behandles i rådets møte. Ved behandling av hver enkelt klage innleder rådets leder først kort om klagens innhold, deretter svarer NRK Sápmi. Redaktørene orienterer om NRK Sápmis vurdering av klagen.

Boddu – Pause

Nr 4 Valvi - NRK Sámi nuoraidfálaldat – Valvi – NRK Sápmis ungdomstilbud

Nr 5 Ráđđelahtuin jearaldagat ja fuomášumit - Spørsmål og kommentarer fra rådet:

Ráđis dát jearaldagat – Spørsmål fra programrådet.

Nr 6 NRK Sámis dieđut - informasjon fra NRK Sápmi

Nr 7 Eará – Eventuelt

  • 2021 jagi čoahkkinplána – Møteplan 2021