Informasjon fra NRK

Samarbeider tett om nordisk TV-drama

Stor satsing på å utvikle nordiske TV-dramaserier, gjør at Nordvisjonen runder 60 år i toppform.

Nordvisjonen

De nordiske allmennkringkasterne samarbeider stadig tettere om utveksling av programmer, formater og kompetanse.

Foto: Collage: Nordvisjonen

Minst 12 nye nordiske dramaserier har de nordiske allmennkringkasterne satt seg som mål å produsere hvert år.

«Nordisk twelve» er satt som en merkelapp for TV-dramasamarbeidet. Det betyr både en forpliktelse om minst nye 12 dramaserier i året og at seriene blir liggende tilgjengelig minst 12 måneder i alle de nordiske landene.

Helt siden 1959

Helt siden 1959 har de nordiske allmennkringkastere samarbeidet både om utveksling av programmer, formater og kompetanse.

I en ny tid hvor globale aktører er blitt store utfordrere har erkjennelsen av at sammen er vi sterkere ført til at det nordiske samarbeidet har skutt fart de siste årene.

Aldri før har det blitt samprodusert og utvekslet så mye nordisk TV-drama som i 2018. Hele 410 timer eller 511 episoder TV-drama ble laget og utvekslet mellom de nordiske allmennkringkasterne i fjor.

Og som har ført til at flere nordiske TV-serier har hatt svært så gode seertall, både i og også utenom Norden, de senere år.

I kjølvannet av suksessen med Skam er det satset spesielt på å utvikle nye dramaserier for ungdom. Flere nordiske, samproduserte ungdomsdramaserier vil ha premiere i 2019.

Sterkere ved å stå sammen

Generalsekretær Henrik Hartmann i Nordvisjonen er svært godt fornøyd med det nordiske samarbeidet.

- I en tid hvor allmennkringkasterne i hele Europa er under et sterkt økonomisk press og opplever en stadig voksende konkurranse fra internasjonale strømmeaktører er det viktig at vi holder sammen. Slik vi gjør i Norden, sier han i en pressemelding.

Hartmann viser til at samarbeidet mellom de nordiske allmennkringkasterne både har blitt bedre og mer omfattende de senere årene. De siste årene har det årlig blitt utvekslet mer enn 4500 programavsnitt.

- Det er dermed en Nordvisjon i toppform som i 2019 fyller år, slår Hartmann fast.

NRKs Øyvind Lund er ny styreleder for Nordvisjonen fra årsskiftet. Han understreker også betydningen av at de nordiske allmennkringkasterne står sammen når globale aktører banker på døra.

- På denne måten klarer vi å levere relevant og attraktivt innhold skapt i en nordisk sammenheng, sier han.

Alle gir og alle får

I tillegg til samarbeidet om programmer er utveksling av kompetanse og utvikling av nordiske nettverk på kryss og tvers også viktige satsingsområder for Nordvisjonen. I 2018 deltok hele 350 medarbeidere på ulike fagseminarer.

Henrik Hartmann i Nordvisjonen peker på at det er tilliten mellom samarbeidspartnerne, bygd opp gjennom de 60 årene, som er en viktig grunn til suksessen.

- Alle gir og alle får. Og ingen regner etter hvem det er som gir mest og hvem som får mest. Det har i alle år vært utgangspunktet for Nordvisjonen, påpeker generalsekretæren.