Informasjon fra NRK

Samarbeid for mediemangfold

I 2017 inviterte NRK til samarbeidsmøter med små og store mediehus i hele Norge. Les rapporten om lokalt mediemangfold.

Samarbeidsmøte i NRK Møre og Romsdal med lokale redaktører

NRK har i 2017 hatt en rekke møter med norske mediehus. Her samarbeidsmøte hos NRK Møre og Romsdal med lokale redaktører.

Foto: NRK

Over 130 redaktører deltok på til sammen 16 møter med NRKs redaksjonelle ledere i 2017. Formålet var å diskutere og utveksle ideer rundt samarbeid som kan styrke befolkningens lokale og regionale medietilbud.

Les: Rapport om NRKs møter om samarbeid med lokale medier i 2017.

Dette er noen sentrale erfaringer etter samarbeidsmøtene:

Mediemangfold og samarbeid

Muligheter som kan styrke mediemangfold og samarbeid.

Foto: NRK
  • Det er generelt en interesse for økt samarbeid mellom mediene i de ulike regionene.
  • Mange har positive erfaringer fra samarbeid i forkant av kommune- og fylkestingsvalg og Stortingsvalget. Dette er en type samarbeid som kan videreføres og utvikles også til andre typer lokale og regionale begivenheter, som man sammen kan løfte ut til et større publikum.
  • Mange redaktører fra lokalaviser uttrykker en bekymring over manglende ressurser til å drive kritisk journalistikk i eget område. På de fleste møtene ble det diskutert hvorvidt en kan få til felles «graveprosjekter».
  • Tillit og personlige relasjoner er viktig for å få til samarbeid. Nettverk og kjennskap til hverandre senker terskelen for å ta kontakt og utveksle ideer.
  • Felles kompetansetiltak er «lavt-hengende frukter».