Hopp til innhold

Så på mangfold i NRK

Innfrir NRK kravene til mangfold ved å ha innført et mål om at hver tredje nyansatt skal ha flerkulturell bakgrunn eller kompetanse? Dette var blant spørsmålene som ble stilt i Kringkastingsrådet torsdag 6. september. Se møtet i opptak her.

Marte Iren Noreng Trøen t v og Kathrine Nygård holder hus ved NRK Sogn og Fjordane som praktikanter.

Både gjennom NRK FleRe og Nynorsk Mediesenter rekrutterer NRK nye medarbeidere. Gjennom FleRe flerkulturelle og Nynorsk Mediesenter sikrer journalister som bruker nynorsk. Marte Iren Noreng Trøen t v og Kathrine Nygård har gått nynorsk-veien, her i praksis ved NRK Sogn og Fjordane.

Foto: NRK

På det første møte etter sommeren står ved siden av mangfold i NRK, dekning av økonomi og næringsliv samt behandling av 485 henvendelser på agendaen for rådet.

Møte
Rådsmedlemmer
Foredrag
Henvendelser fra publikum
Klager

Følg Kringkastingsrådet 6. september 2018 fra kl 09.00.

Mangfold i NRK

NRK-plakaten pålegger NRK å speile det kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge, styrke norsk og samisk språk og ivareta nynorsk.

Kringkastingsrådet får presentert hvordan NRK arbeider med å innfri mangfoldskravene. Det er innført et mål om at hver tredje nyansatt skal ha flerkulturell bakgrunn eller kompetanse.

En egen divisjon, NRK Sápmi, sikrer et bredt samisk tilbud og et eget kursopplegg sikrer NRK-journalister som bruker nynorsk.

NRK kan vise til at nesten halvparten av de som tar dette kurset blir i NRK. På møtet vil Kringkastingsrådet bli gjort kjent med hvordan NRK rekrutterer medarbeidere både gjennom NRK FleRe og Nynorsk Mediesenter samt høre hva NRK Sápmi gjør for å tilby et bredest mulig samisk tilbud.

Økonomi og næringsliv

NRK har nylig ansatt en økonomikommentator. Cecilie Langum Becker skal styrke den journalistiske satsingen på dette området i NRK. Sammen med konstituert nyhetsdirektør Marius Tetlie skal rådet få høre hvordan NRK prioriterer nyheter innen økonomi og næringsliv.

485 klager

Rådet behandler som vanlig innkomne saker fra publikum. Denne gang har det kommet 485 henvendelser. Blant sakene det har kommet flest klager på er det NRKs nyhetsdekning av bilbrannene i Sverige de siste ukene (140 klager), og NRK Satiriks Politcal translate der klagerne mener at Merethe Hodne er utilbørlig behandlet.

Møtet i Kringkastingsrådet strømmes på nettsidene til Kringkastingsrådet.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 6. september 2018

Møterom Balkongen, NRK Marienlyst.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb

Kl 0910 Mangfold i NRK

NRK-plakaten sier at NRK skal speile det kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge, styrke norsk og samisk språk og har en viktig oppgave med å ivareta nynorsk.

Vi får et innblikk i hvordan denne delen av samfunnsoppdraget gjøres i praksis.

Innledere er direktør Mona Solbakk og Wenche Marie Hætta fra NRK Sápmi, NRKs mangfoldsjef Marianne Mikkelsen og Milana Knezevic og Matunda Bigirimana fra NRK FleRe og Magni Øverbotten, leder for Nynorsk mediesenter i NRK.

Kl 1030 Pause

Kl 1030 NRKs dekning av økonomi og næringsliv

Innledning v/nytilsatt kommentator Cecilie Langum Becker og konst. nyhetsdirektør Marius Tetlie i NRK.

Kl 1115 Lunsj

Kl 1200 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1345 Informasjon fra NRKs ledelse v/K-sjef Thor Gjermund Eriksen.

Neste møte i Kringkastingsrådet er torsdag 25. oktober.