Riktig å sende nødlanding

Riktig å direktesende nødlandingen på Gardermoen, var holdningen i Kringkastingsrådet til NRKs ekstrasending som det har kommet klager på.

Nødlanding på Oslo Lufthavn

Spørsmålet er ikke om, men hvordan NRK dekker en slik nødlanding som den som var på Gardermoen, var en gjennomgående holdning da Kringkastingsrådet diskuterte flere klager på direktesendingen torsdag.

Foto: Reidar Westberg / NRK

Kringkastingsrådet 16.10.14: Opptak i NRKs mediespiller

Rådsmedlem og Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort var i klart mindretall da han mente NRK ikke burde fulgt denne nødlandingen direkte.

Rådsmedlem Thor Bjarne Bore var blant de som viste til at en rivende utvikling og en samtidighet i nyhetsdekningen som har blitt helt annerledes på bare noen få år. Noe som skaper en helt ny forventning fra publikum.

Les mer: Tromsø-ordfører: Galt av NRK å sende direkte

Les mer: OL og nødlanding i K-rådet

Spørsmålet er hvordan

- NRK kan ikke melde seg ut av denne virkeligheten. Det er ikke et spørsmål om å dekke, men hvordan NRK dekker en slik hendelse, påpekte han.

Hvor skal NRK legge terskelen for direktesendinger fra store ulykker og hendelser, ble et hovedspørsmål i Kringkastingsrådets drøfting.

Forventer dekning

Rådets nestleder Kjersti Thorbjørnsrud innledet med å vise til medieutviklingen hvor det stadig oftere sendes direkte fra store hendelser, ulykker, rettsaker og lignende.

Flere av rådets medlemmer påpekte at medieutviklingen er blitt slik at folk forventer å få følge store hendelser direkte.

Viktig diskusjon

Også Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold viste til at det er hendelser som er så store at hensynet til offentligheten må veie tyngst. Spørsmålet blir hvor terskelen skal legges.

Kokkvold og flere andre uttrykte ønsket velkommen en anledning til en prinsipiell diskusjon om hvor NRK bør legge lista.

NRKs nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk forklarte at terskelen for å sende direkte er blitt lavere de siste årene.

Forklare bakgrunnen

- Teknisk sett er det blitt mye enklere å sende direkte. Og vi lever i en digitale tidsalder med nyhetsoppdateringer uavbrutt i sanntid via en rekke plattformer. Det er helt annen forventning av at vi er tilstede enn for bare noen år siden, sa Kalbakk.

Han la til viktigheten av å vise hele bildet. – Vi må sette det som skjer i en sammenheng. Vi skal samtidig som vi følger en slik hendelse også forklare hvorfor og komme med bakgrunnsinformasjon om det som skjer. Men vi kan ikke melde oss ut og ikke være til stede. Da fyller vi ikke den oppgaven NRK er satt til å gjøre, påpekte han.