Profilundersøkelsene

Helt siden 1995 har NRK gjennomført årlige rundspørringer eller profilundersøkelser som viser hvilket omdømme NRK har hos folk flest.

Marte Iren Noreng Trøen t v og Kathrine Nygård holder hus ved NRK Sogn og Fjordane som praktikanter.

Siste års profilundersøkelser viser at folk flest er godt fornøyd med NRK og synes de får mye igjen for lisenspengene. Her er Marte Iren Noreng Trøen t v og Kathrine Nygård på jobb for NRK Sogn og Fjordane.

Profilundersøkelser:

Profilundersøkelsen 2017: God valuta for lisenspengene

Profilundersøkelsen 2016: Fire av fem fornøyd med NRK

Profilundersøkelsen 2015: NRKs omdømme styrket

Profilundersøkelsen 2014: 9 av 10 mener NRK oppfyller mandatet

Profilundersøkelsen 2013: Får mye valuta for pengene

Profilundersøkelsen 2012: Godt fornøyde med NRK

(Fra og med 2015 fikk profilundersøkelsene årstall etter året de ble presentert, før det hadde de årstall etter året undersøkelsen ble gjort, altså året før)