Hopp til innhold

Presseetikk, omdømme og troverdighet

Som etikkredaktør har Per Arne Kalbakk et overordnet ansvar for å røkte god, redaksjonell etikk i hele NRK.

Per Arne Kalbakk

Per Arne Kalbakk er etikkredaktør i NRK.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Her redegjør Kalbakk om hvordan NRK de senere år har systematisert arbeidet med presseetikk:

"Det er viktig for NRK at vi holder en høy presseetisk standard i vårt journalistiske arbeid. Omdømme og troverdighet avhenger over tid av at publikum har tillit til vårt redaksjonelle innhold, og at vi jobber i tråd med pressens etiske retningslinjer

Siden 2015 har NRK systematisert arbeidet med presseetikk med blant annet årlige etikkseminarer i alle redaksjonelle avdelinger og en egen etikkredaktør som bistår redaksjonene med både konkrete etikkspørsmål og oppfølging av klagesaker. Målet er å øke kunnskap og bevissthet om presseetikk i det daglige redaksjonelle arbeidet. Samtlige distriktskontorer avholdt ett eller flere etikkseminarer i 2017, noen også med deltakere fra andre lokale medier.

I løpet av 2017 ble det sendt inn i alt 37 klager på NRK til Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er medienes egen selvdømmeordning. Seks av disse klagene gjennomgikk full behandling i PFU. Her ble NRK felt to ganger for brudd på god presseskikk, mens én sak fikk kritikk av utvalget – i de andre klagesakene kom PFU fram til at NRK ikke hadde brutt god presseskikk. For distriktskontorenes del var det en sak som ble felt for brudd på god presseskikk, mens PFU mente redaksjonen hadde opptrådt kritikkverdig i en annen sak. Begge sakene har blitt gjennomgått for læring i de innklagede redaksjonene.

De siste to årene har det vært færre klager enn tidligere år som får full behandling, og færre klagesaker blir vurdert som brudd på god presseskikk. Dette er en positiv trend som vi gjerne vil opprettholde, og det viktigste for oss er å leve opp til våre tre hovedmål for god presseetisk standard: publikum skal vite at de kan stole på NRKs journalistikk, de som blir utsatt for kritikk og angrep gjennom vår journalistikk skal behandles på en redelig og fair måte, og vi skal legge vekt på å framstille fakta i saker på en saklig, balansert og sannferdig måte", påpeker etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk.

NRK-saker i PFU

ÅR

Innklagede saker

Ikke brudd

Brudd

Kritikk

Forenklet*1

Minnelig ordning

Klage trukket

Avvist*2

PFU-klager alle medier

Brudd alle medier

Kritikk alle medier

2017

37

3

2

1

17

4

1

9

471

49

18

2016

70

6

1

1

30

5

0

26

424

49

16

2015

64

4

6

4

26

5

2

14

500

65

18

2014

67

8

2

0

39

5

1

10

427

131

46

2013

46

6

4

2

24

0

3

6

377

142

64

2012

47

8

8

2

20

5

1

3

357

62

9

SUM

331

35

23

10

156

24

8

68

2.556

498

171

  1. Forenklet behandling betyr at sekretariatet innstiller på at det ikke er brudd eller kritikk og at PFU følger innstillingen.
  2. Saker avvist av formelle årsaker. F eks ikke den som klager som er omtalt i saken eller har ikke samtykke fra den som er omtalt, klagen kommer etter fristen på 6 mnd, ufullstendige klager, klager utenfor PFUs område (Ikke Vær Varsom-plakaten)