Informasjon fra NRK

Over åtte milliarder samlet inn

Siden starten i 1974 er det samlet inn over åtte milliarder kroner til TV-aksjonen i NRK om en regner om til dagens kroneverdi.

Marius Hammer under TV-aksjonen 2017

Stor giverglede: Rundt 200 millioner har blitt samlet inn til TV-aksjonen i NRK de senere år. Her Marius Hammer med noen av pengene som ble samlet inn i Møre og Romsdal i 2017.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

I rene kroner er det siden 1974 samlet inn totalt 6,336,50 milliarder kroner til TV-aksjonen i NRK.

Omregnet til dagens kroneverdi betyr det over åtte milliarder kroner.

Det første året i 1974 ble det samlet inn 23 millioner til Flyktningerådet. De siste årene har innsamlingsbeløpene ligget på rundt 200 millioner kroner.

I 2019 ble 240 millioner samlet inn til Care Norge og i 2018 ble sluttsummen hele 257,4 millioner kroner samlet inn til Kirkens Bymisjon.

De 257 millionene samlet inn til Kirkens Bymisjon i 2018 er også toppnotering i antall rene kroner samlet inn. Den forrige "rekorden" her var i 2014 da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.

Justerer vi for kroneverdi er innsamlingsrekorden fra 1980 da Landsforeningen mot kreft hadde TV-aksjonen i NRK. Omregnet i 2018-kroner tilsvarer de 84 millionene som da ble samlet inn hele 317 millioner i justert kroneverdi.

10 BESTE TV-AKSJONER

  • Landsforeningen mot kreft (1980) - 317 mill.
  • Flyktningerådet (1979) - 309 mill.
  • Sammen for barn (2007) - 304 mill.
  • Atlas-alliansen (1981) - 282 mill.
  • Kirkens Nødhjelp (2014) -277 mill.
  • Kreftforeningen (1997)- 274 mill.
  • Norsk Misjonsråd (1982) - 265 mill.
  • Leger uten grenser (2006) - 265 mill.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen (2013) - 259 mill.
  • Kirkens Bymisjon (2018) - 257 mill.

(Justert for prisstigning til 2018-kroneverdi)

Innsamlede beløp TV-aksjonen 1974 - 2019

År

Organisasjon

Innsamlet beløp
i millioner kroner

1974

Flyktningerådet

23

1975

Sanitetsforeningen (NKS)

10

1976

Norges Blindeforbund

14

1977

Kirkens Nødhjelp

54

1978

Redd Barna

43

1979

Flyktningsrådet

74

1980

Landsforeningen mot kreft

84

1981

Atlas-alliansen

85

1982

Norsk Misjonsråd

89

1983

Norsk Folkehjelp

69

1984

Amnesty

81

1985

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU)

79

1986

Kirkens Nødhjelp

111

1987

Nasjonalforeningen for folkehelsen

114

1988

Flyktningerådet

96

1989

Kvinneaksjonen

87

1990

Redd Barna

140

1991

Atlas-alliansen

108

1992

Rådet for psykisk helse

90

1993

Norgs Røde Kors

135

1994

Norsk Folkehjelp

123

1995

Frelsesarmeen

148

1996

Miljø for livet

77

1997

Kreftforeningen

177

1998

Flyktningerådet

119

1999

Amnesty

128

2000

SOS-barnebyer

158

2001

Kirkens Nødhjelp

135

2002

Atlas-alliansen

142

2003

Redd Barna

160

2004

Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse

148

2005

FOKUS

139

2006

Leger uten grenser

206

2007

Sammen for barn (Unicef)

238

2008

Blå Kors

192

2009

CARE Norge

192

2010

Flyktninghjelpen

208

2011

Norsk Folkehjelp

219

2012

Amnesty

201

2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen

230

2014

Kirkens Nødhjelp

251

2015

Regnskogfondet

189

2016

Røde Kors

230

2017

Unicef

243,5

2018

Kirkens Bymisjon

257

2019

Care Norge

240

(Disse tallene er ikke justert for kroneverdi. Enkelte år kan det også ha kommet inn penger i ettertid slik at endelig sluttsum ble noe høyere enn beløpene som er oppgitt her.)