Oslo- og Viken-sendingen opp i K-rådet

Hvordan NRK lokalt skal dekke 1,9 mill innbyggere med èn sending for både Oslo og Viken ble diskutert da Kringkastingsrådet hadde årets første møte 30/1. Se møtet i opptak.

Møte
Henvendelser
Foredrag

Følg Kringkastingsrådet torsdag 30/1 fra kl 09.00.

NRK har fra årsskiftet stokket om på sitt distriktstilbud i takt med fylkesreformen. Det betyr blant annet at de rundt 1,9 millionene som bor i Oslo pluss nye Viken - gamle Akershus, Buskerud og Østfold - har fått èn felles regional TV-sending.

Det har flere satt spørsmålstegn ved og hvordan NRK løser sitt regionale TV-oppdrag for folk som bor i det vidstrakte og befolkningstette Oslo/Viken-området blir derfor tatt opp i Kringkastingsrådet torsdag.

NRK Oslo og Viken

Kringkastingsrådet ser på sitt møte torsdag på hvordan NRK har organisert sitt regionale TV-tilbud i Oslo og Viken.

Foto: NRK

Jehovas vitner og polekspedisjon

Totalt har det kommet inn 219 henvendelser til rådet i forkant av årets første rådsmøte.

Blant sakene som vil bli tatt opp i plenum er klager på et innslag i Dagsrevyen om Jehovas vitner, om partitilhørighet påpekt i Dagsnytt Atten og misnøye med hvordan NRK dekket polekspedisjonen til Ousland og Horn.

Etikk og 22. juli

NRKs etikkarbeid, hvilken effekt faktisk.no har hatt for å bidra til mer etterrettelig journalistikk og hvordan NRK og Meteorologisk institutt samarbeider om bedre værtjenester til folk vil være temasaker på torsdagens møte.

Kringkastingsrådet vil også få høre hvordan NRK har arbeidet med 22. juli-serien.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 30. januar 2020

Møterom Balkongen, Radiohuset, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb.

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1030 Pause

Kl 1040 NRKs etikkarbeid og medienes tilgang til helseinstitusjoner.

En overordnet orientering om etikkarbeidet i NRK og Åpenhetsutvalgets utredning om medienes tilgang til helseinstitusjoner mv. (NOU 2019:10). Innledning v/NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk og Ane Stokland, leder for juridisk avdeling i NRK.

Kl 1130 Lunsj

Kl 1215 22. juli som dramaserie.

Innledning v/dramasjef Ivar Køhn.

Kl 1245 Faktisk.no

Siden oppstarten i 2017 har Faktisk publisert mer enn 400 faktasjekker og artikler. Godt over halvparten av faktasjekkene viser at påstander er helt eller delvis feil. Hvilken effekt har faktisk Faktisk? NRK er en av seks eiere. Innledning v/redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk

Kl 1330 Slik leverer NRK og Meteorologisk institutt vær til publikum.

Innledning v/Ingrid Støver Jensen, produktutviklingssjef og redaktør for Yr.

Kl 1400 Informasjon fra NRKs ledelse v/konst K-sjef Vibeke Fürst Haugen

Neste møte i Kringkastingsrådet er 12. mars 2020.