OL og nødlanding i K-rådet

NRKs dekning av et mulig vinter-OL i Oslo og direktesendt nødlanding er blant temaene i Kringkastingsrådet torsdag. Følg møtet fra kl 09.30.

Kringkastingsrådet 16.10.2014: NRKs dekning av et mulig vinter-OL i Oslo og direktesendt nødlanding er blant temaene i Kringkastingsrådet torsdag.

Følg Kringkastingsrådet fra og med kl 09.30 torsdag 16. oktober.

Var NRK et talerør for ja-siden i dekningen om Oslo skulle søke om å få vinter-OL? Det mener fire klagere som har meldt inn NRKs OL-dekning til Kringkastingsrådet i etterkant av en lengre reportasje i Dagsrevyen i sommer.

Nå er denne saken parkert, men Kringkastingsrådet vil likevel gå NRK etter i OL-sømmene.

Direktesendt katastrofe?

Flere har også reagert på og klaget til Kringkastingsrådet etter at NRK avbrøt det ordinære programmet og sendte direkte fra en nødlanding av et Syden-fly med 180 passasjerer om bord.

- Skulle de pårørende sitte og se på en mulig dødsulykke, spørres det i en av klagene.

Denne saken er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU), men Kringkastingsrådet ønsker å høre hvilke etiske vurderinger NRK gjør seg når man velger å bryte det oppsatte programskjemaet på denne måten.

Eksternproduksjon og TV-drama

Utsetting av deler av NRKs produksjon og NRKs ambisjoner for TV-drama er temasaker på Kringkastingsrådet møte torsdag.

Nødlanding på Oslo Lufthavn

Var det riktig å direktesende en nødlanding på Gardermoen som kunne endt som en katastrofe? Spørsmålet stilles i Kringkastingsrådet torsdag.

Foto: Reidar Westberg / NRK

Dagsorden:

Møte i Kringkastingsrådet

Tid: Torsdag 16.oktober kl. 09:30.

Sted: Møterom 7 og 8 på i NRK på Marienlyst.

Kl 09.30: Gjennomgang av dagsorden/presentasjon av nye medlemmer
v/rådets leder Per Edgar Kokkvold

Kl 09.40: Klagebehandling.

Det foreligger i alt 51 klagebrev, flere av dem overliggere fra forrige møte. Rådets ledelse ønsker å drøfte to saker særskilt denne gangen, nemlig medienes (og NRKs) dilemmaer rundt den såkalte OL-saken og dessuten den direktesendte nødlandingen fra Gardermoen.

Faktakrigen bak Oslo-OL 2022 - og medienes dilemmaer

NRK har fått flere klager, både i fjor høst og i sommer, for sin dekning av OL-2022-saken.

Det blir hevdet at NRK har opptrådt som aktører for ja-siden, noe som blir kategorisk tilbakevist av NRK. Hvor viktig har medienes rolle vært i denne saken og hvilke journalistiske dilemmaer reises når informasjonen fra sentrale aktører blir en olympisk lek i faktaforvirring.

Innledning v/sportsredaktør Reidar Sollie, også leder i Norske sportsjournalisters forbund.

Var det rett av NRK å direktesende fra nødlandingen på Gardermoen?

Rådet har mottatt klager fra seere som mener at det var galt av NRK å bryte sendeskjema 31. august for å sende direkte fra en nødlanding på Gardermoen. I verste fall kunne flere hundre tusen seere – og ikke minst mange pårørende - blitt vitne til en direktesendt katastrofe, hevder klagerne. Hvilke etiske vurderinger gjøres av NRK i slike situasjoner?

Nestleder i Kringkastingsrådet, Kjersti Thorbjørnsrud innleder til diskusjon.

Behandling av øvrige klagebrev og meningsytringer siden forrige rådsmøte.

Kl 12.00: Lunsj

Kl 13.00: Temasak 1: Kampen om det beste innholdet.

Hvor mye stoff skal produseres av NRKs egne medarbeidere i framtida? Og hvor mye skal settes ut til eksterne produsenter?

Og hvordan skal NRK forbli landets største produksjonsselskap og samtidig sikre seg tilgang til et stadig mer attraktivt innhold fra det norske produsentmiljøet?

Innledning v/Petter Wallace, sjef for eksterne produksjoner i NRK.

Kl 13.45: Temasak 2: Bredt og brilliant – ambisjoner for framtidas TV-drama.

For to år siden blåste det full storm rundt NRKs dramaavdeling. Reaksjonene fra kulturlivet var mange: Manglende åpenhet, liten samarbeidsvilje, feil valg av repertoar og en dramasjef som ikke ville lytte. Flere tok også til orde for at hele NRK Drama burde legges ned.

Etter stormfulle tider er flere grep gjort og kritikken har stilnet.

Innledninger v/kultursjef i NRK Hege Duckert og sjef for NRKs dramaavdeling, Ivar Køhn.

Kl 14.30: NRKs ledelse informerer

Kl 15.00: Møteslutt