Informasjon fra NRK

Nytt NRK-kontor et krevende prosjekt

Bladet Byggeindustrien har intervjuet prosjektdirektør Jon Espen Lohne i NRK om arbeidet med nytt hovedkontor. Han påpeker kompleksiteten i prosjektet og en krevende prosjekterings- og byggefase.

Bladet Byggeindustrien som ser nærmere på byggingen av et nytt hovedkontor for NRK.

Bladet Byggeindustrien ser nærmere på det storstilte prosjektet som skal gi NRK nytt hovedkontor i Oslo-området.

Foto: Faksimile Bladet Byggeindustrien

– Vi har foreløpig ikke møtt noen som har hatt tilsvarende grad av kompleksitet i prosjekter av denne typen som vi ser for oss for NRK-kontoret. Det kommer til å bli krevende, men samtidig veldig spennende når oppgavene skal løses. Dette ser vi frem til, sier han.

I Byggeindustrien viser Lohne til at når NRK bygger nytt hovedkontor etter Marienlyst-salget, blir det et bygg for 2 300 ansatte med fremtidige behov som ingen ennå kjenner til.

Les: Bladet Byggeindustrien om byggingen av et nytt hovedkontor for NRK her