Informasjon fra NRK

NRKs valgdekning under lupen

Gjennom to rapporter gjøres det en grundig evaluering av NRKs valgdekning i 2017.

Partilederdebatten Bergen 8/9 2017

Forskere ved Universitetet i Bergen har sett på hvordan NRK dekket valget og hvilke kilder som ble valgt.

Foto: NRK

En ekstern rapport, laget av Universitetet i Bergen, ser på hvilke tema som ble dekket og NRKs kildevalg. I den andre rapporten beskriver NRK selv hvordan de planla og gjennomførte dekningen av Stortingsvalget 2017.

Oppdraget om en ekstern gjennomgang av valgdekningen ble gitt til Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

Les rapportene:

UiBs rapport: NRK og Valget 2017

Hovedkonklusjonene i rapporten fra UiB er:

  • Forskerne finner at NRK oppfyller oppdraget om å ha en bred og balansert dekning av Stortingsvalget, definert som at NRK har bredde i temaer og kilder både på TV, radio og nett.
  • Det er stor variasjon i hvilke saker som tas opp.
  • Men: Saker som handler om regjeringsalternativer, meningsmålinger, partilederdebattene, gjennomføring av valget har fått en relativt stor plass i dekningen.
  • Når det gjelder kildebruk er alle de store partiene representert. Kilder fra Arbeiderpartiet og Høyre får, ikke uventet, mest eksponering, mens kilder fra små partier som Alliansen og Demokratene kun får uttale seg marginalt.
  • Forskerne har også sammenlignet valgkampdekningen på forsiden til nrk.no med dekningen på forsiden til vg.no. I all hovedsak konkluderer de med at nettstedene er relativt sammenfallende både når det gjelder temaer som settes på dagsorden og når det gjelder kildebruk.

NRKs valgrapport

I forordet til NRKs egen rapport skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at å dekke et stortingsvalg i 2017 krever satsing og samarbeid på tvers av divisjoner, avdelinger, redaksjoner og faggrupper i hele NRK.

- Oppgaven kan ikke løses bare ved hjelp av etablerte nyhets- og debattflater som «Politisk kvarter», «Dagsrevyen», «Debatten» og «Dagsnytt 18». Valgstoffet må formidles på måter som gjør at det treffer de ulike målgruppene der de er, og på de medieplattformene de bruker. Enten det er kringkastet TV og radio, på nett, mobil eller i sosiale medier, skriver Eriksen.

Han minner også NRKs om oppdrag som er å "bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser."

- Ekstra utfordrende er det når målet om å engasjere alle knyttes til én konkret begivenhet - slik et Stortingsvalg er. For NRK er oppgaven like tydelig som den er vanskelig: Vekke interesse og engasjement hos dem som tenker at politikk og valg ikke angår dem. Samtidig være en arena også for de mer politisk interesserte, skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i forordet til NRKs valgrapport.

På Kringkastingsrådets møte torsdag 23. november presenteres begge rapportene som en del av en grundig gjennomgang av hvordan NRK dekket årets valg.

Les også: Kringkastingsrådet ser på NRKs valgdekning