NRK Meny
Normal

NRKs regionale oppdrag

Fra hele landet til hele landet! Det har i alle år vært kortversjonen av NRKs
regionale oppdrag. I en egen rapport presenteres det nå hvordan oppdraget utføres.

John Inge Johansen intervjuer Sigrid og Maja Sørensen

NRK er tilstede mer enn 50 steder rundt om i Norge. John Inge Johansen dekker Lofoten fra kontoret i Svolvær. Her intervjuer han tvillingsøstrene Sigrid og Maja Sørensen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Denne uka fikk NRKs styre presentert rapporten.

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen sier det er første gang NRKs regionale oppdrag presenteres samlet på denne måten.

- Vi kommer til å sette i gang flere prosjekter med bakgrunn i denne rapporten, slik at vårt regionale oppdrag kobles til NRKs mål om å være en innholdsprodusent og publisist i verdensklasse. Vi skal løfte det regionale mer inn i det nasjonale, sier Gynnild-Johnsen.

Grethe Gynnild-Johnsen, distriktsredaktør NRK

- Vi skal framover i enda større grad løfte det regionale inn i det nasjonale tilbudet, sier NRKs distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

NRK har i dag 13 distriktskontorer og redaksjonell tilstedeværelse på mer enn 50 steder i landet.

NRKs distriktskontor utgjør landets største innenriksredaksjon med mer enn 500 journalister som publiserer innhold fra hele landet hver dag.

Se rapporten: NRKs regionale oppdrag

Tredelt oppdrag

Rapporten slår fast at distriktskontorene har et tredelt oppdrag:

  • Regional publisering som betyr at NRK gjennom tilstedeværelse i hele landet skal være best på regionalt innhold i Norge – både gjennom nyhetsdekning, distriktssendinger og regionale nettsider.
  • Riksdekkende nyhetsleveranser som betyr at distriktskontorene løfter lokale og regionale saker og problemstillinger til et nasjonalt publikum i NRKs riksdekkende nyhets- og aktualitetstilbud på alle plattformer.
  • Riksproduksjon innenfor definerte sjangerområder, formater og med publiseringsansvar for spesielle program og kanaler/nettilbud.

Beredskapsansvar

NRKs distriktskontor har også både et formalisert og et uformelt beredskapsansvar.

Gjennom medvirkning i fylkesmennenes beredskapsutvalg og ved den såkalte "lokalradioavtalen" har NRK en formell rolle i større krise- og ulykkessituasjoner.

Flere stemmer

I mange områder i landet er NRK eneste regionale medietilbud, eller det finnes kun ett lokalt/regionalt medietilbud utenom NRK.

Slik sett bidrar NRKs regionale tilbud til mediemangfoldet ved å belyse saker fra andre vinkler, andre redaksjonelle vurderinger og ved å slippe til andre stemmer og synspunkter enn det en enkelt redaksjon kan makte.

Dermed er NRKs regionale tilbud både et tilskudd og et korrektiv i nyhetsformidling og samfunnsdebatt, påpekes det i rapporten.

Nye tjenester

Det vises også til at distriktskontorene må tilpasse seg et publikum som flytter seg raskere og raskere over til nye plattformer og tjenester. Det er helt avgjørende at NRKs distriktskontorer tilpasser sin innholdsproduksjonen i takt med bruken av internett og mobil, heter det i rapporten.

Les også: Distriktskontorene

Følg debatten: Allmennkringkasting i en ny tid

kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen da det nye NRK-kontoret i Alta ble offisielt åpnet.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kunne i april i år gjenåpne NRK Finnmark som det 13. distriktskontoret til NRK.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK