NRKs omdømme styrket

NRK har totalt sett styrket sin anseelse, viser profilundersøkelse for 2015 som måler omdømmet hos folket.

NRK flagg ute
Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

For 21. gang har NRK gjennomført en profilundersøkelse der publikums oppfatning av NRK blir målt.

Hele 73 prosent av lisensbetalerne mener at de i stor grad får valuta for lisensen.

Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er fornøyd med at nærmere 2 av 3 lisensbetalere mener de i stor grad får valuta for lisensen.

Foto: Per Ole Hagen / NRK

- At vi opprettholder fjorårets rekordhøye «Verdi for lisensen», er mer enn man kunne håpe på ettersom den i fjor gjorde et hopp med fem prosentpoeng fra tidligere toppnotering, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

En av fire lisensbetalerne mener at de i meget stor grad får valuta for lisensen. Nesten halvparten av de spurte sier de i ganske stor grad får valuta for lisensen.

- Det er sannsynligvis verdens høyeste lisensoppslutning og bare noen desimaler ned fra i fjor, forteller kringkastingssjefen.

Totalt sett viser undersøkelsen utført av TNS Gallup at NRKs profil er noe styrket sammenlignet med fjoråret. Undersøkelsen kartlegger NRKs sterke og svake sider i forhold til andre TV- og radiokanaler, samt nettsider innenfor ulike programkategorier.

Se hele undersøkelsen: NRKs profilundersøkelse 2015

9 av 10 mener NRK oppfyller mandatet

Av de tusen personene som deltok i undersøkelsen, mener hele 90 prosent at NRK oppfyller sitt allmennkringkasteroppdrag og sender programmer av god kvalitet, gir et mangfoldig tilbud og informerer og opplyser.

- Også publikums oppfatning av NRK som uavhengig og upartisk er bunnsolid, sier Eriksen.

Rekordhøy andel for nyskapende

Hele 81 prosent mener at NRK klarer å være nyskapende i form og innhold.

- Aldri tidligere har så mange ment at NRK lykkes med å være nyskapende, forteller Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse.

Andelen som svarer at de ikke betaler lisens eller ikke har TV øker noe i denne undersøkelsen.

mP3 øker

Amir Horori, Benedicte Jacobsen Hamnes og Abiel Tesfai

Amir Horori, Benedicte Jacobsen Hamnes og Abiel Tesfai lager programmet Ettermiddagen på mP3. Det er en økning blant lyttere som liker musikken på kanalen.

Foto: NRK

Blant de unge, i aldersgruppen 15-29 år, får mP3 en betydelig vekst i kategorien «Musikken du liker». NRK P1 taper andeler i en del av kategoriene, mens NRKs mindre kanaler øker. Likevel er P1 fortsatt den radiokanalen med desidert størst tillit, samt den kanalen befolkningen liker best.

Årets profilundersøkelse preges av at radiomarkedet i økt grad fragmenteres. Dette gir spesielt utslag på to måter.

For det første fører flere kanaler til at andelene fordeles utover langt flere kanaler enn tidligere. Spesielt kategorien «Musikken du liker» preges av denne utviklingen.

For det andre fører et mer fragmentert radiomarked antagelig til at det blir vanskeligere for de spurte å avgjøre hvilken kanal som er best på en del av kategoriene. Som en effekt av dette øker andelen som svarer «Vet ikke».

Flest har tillit til NRK1

TV-delen i årets undersøkelse gjenspeiler på mange måter NRKs TV-høst 2014. NRK1 taper andeler i kategorien «Norsk underholdning» samtidig som kanalen beholder sin gode posisjon i kategoriene «Nyheter», «Debatt» og «Fakta- og informasjonsprogrammer».

NRK1 er uansett den kanalen desidert flest har størst tillit til og liker best.

Flere liker NRK.no best

NRK.no kommer meget godt ut av årets profilundersøkelse. Tilliten til NRK på nett øker fra fjoråret og en større andel liker også NRK.no best.

- Tallene fra profilundersøkelsen med tanke på nett og mobil er fantastiske. NRK på nett og mobil har i stadig større grad klart å fremstå som en nyhets- og aktualitetsdrevet allmennkringkaster på nett - med hele sjangerbredden av innhold ut mot publikum. Det er innholdet de ulike redaksjonene og innholdsmiljøene skaper sammen, gjennom en velredigert forside og gjennom sosiale medier, som er årsaken til de positive tallene, mener nettsjef i NRK Frank Gander.

Les også: Profilundersøkelsen gjort i 2014