Informasjon fra NRK

NRKs korrespondenter

Ingen andre norske medier har et så bredt korrespondentnettet. Hele ti utenriksstillinger har NRK verden rundt.

I over 50 år har NRK hatt egne korrespondenter plasssert rundt om i verden.

Å kunne skildre verden med norske øyne er en viktig del av NRKs samfunnsoppdrag.

Korrespondent (fra fransk, brevskriver): En journalist med fast base i et annet land som sender rapporter hjem.

Utenrikskorrespondentene er daglig i sving for å gi det norske folk internasjonale nyheter via NRK både via radio, TV og nett.

I 2015 ble nettet utvidet med en ny korrespondent med ansvar for dekningen av Vest-Asia med base i Istanbul, den andre korrespondenten ble stasjonert i Berlin med de tyskspråkelige landene og Øst-Europa som hovedarbeidsfelt.

I Sør-Amerika har NRK avtale med Arnt Stefansen som frilanser med base i Rio de Janeiro i Brasil.

Dermed har NRK egne korrespondenter i Washington, Nairobi, Beijing, London, Moskva, Brussel, Berlin, Istanbul, Beirut og Rio de Janeiro.

Tove Bjørgaas og Lars Os

Lars Os og Tove Bjørgaas er NRKs påtroppende team i USA.

Foto: NRK

Les også:

Viktigere enn noen gang

- I en tid hvor mange medier dessverre må redusere sin tilstedeværelse i andre land, er det kanskje viktigere enn noen gang at en allmennkringkaster som NRK sørger for at vi har flere journalister til stede for å formidle nyheter og inntrykk utenfra, sa daværende nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk i NRK da utvidelsen av korrespondentnettet ble kjent.

Tett på den store verden

Å skildre verden med norske øyne og kunne bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold er en viktig del av NRKs samfunnsoppdrag.

NRK er derfor tett på de store internasjonale hendelser. Om det er krisen i Ukraina, den vedvarende uroen i Midtøsten, utviklingen i internasjonal økonomi eller når store naturkatastrofer eller ulykker rammer.

NRK er der. Enten med sine egne korrespondenter, med utsendte journalister og fotografer eller gjennom nordisk eller internasjonalt samarbeid.

Nordisk og europeisk nyhetsutveksling

På nordisk nivå samarbeider NRK nært og får mye hjelp til sin utenriksdekning av de andre nordiske allmennkringkasterne - spesielt Sveriges Radio, Sveriges Television og Danmarks Radio.

På europeisk nivå nyter NRK godt av sitt medlemskap i EBU (Den europeiske kringkastingsunionen) hvor europeiske allmennkringkastere samarbeider tett og godt blant annet gjennom daglige utvekslinger av stoff og bilder.

Les også: EBU - navet i europeisk kringkasting

Livsstil mer enn en vanlig jobb

Å være korrespondent er mer en livsstil enn en vanlig jobb. Skjer det noe spesielt må han eller hun være klar til å rykke ut på kort varsel.

Korrespondentene og frilanserne leverer innhold både til radio, tv og nett. Og ofte er korrespondenten alene ute på jobb og må både filme, redigere og sende over stoffet selv.

Nytt og enklere utstyr har gjort den jobben enklere, men samtidig blir ønskene om stoff fra hjemmeredaksjonene bare flere og flere. For dagens medier oppdateres bortimot døgnet rundt.Det betyr at ønskene om stoff fra korrespondentene er mange og hyppige.

Korrrespondentbrevet

Gjennom det ukentlige korrespondentbrevet kommer vi tettere inn på hverdagen til NRK-medarbeiderne i utlendighet.

Her forteller de i tur og orden om hvordan det er å komme og bo i et fremmed land. Det kan jo by på uventede utfordringer og gi opplevelser på så mange ulike sett og vis.

Hver uke postlegges et nytt brev. Det kan høres i "Urix på lørdag" på NRK P2 og er å finne på nettstedet til utenriksredaksjonen i NRK - nrk.no/verden.

På Facebook

Innblikk i korrespondentenes hverdag kan du også få på Facebook: Sidsel Wold, Anders Magnus, Yama Wolasmal, Simen Ekern, Roger Sevrin Bruland, Veronica Westhrin og Ida Titlestad Dahlback har alle egne sider.

Se også: Urix på nrk.no - nrk.no/urix/