Informasjon fra NRK

NRKs journalistpris til Syed Ali Shahbaz Akhtar

Syed Ali Shahbaz Akhtar ved NRK Rogaland er tildelt NRKs journalistpris for fremragende journalistikk.

Syed Ali Shahbaz Akhtar får NRKs journalistpris av Thor Gjermund Eriksen

Syed Ali Shahbaz Akhtar får NRKs journalistpris av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Akhtar får prisen for arbeidet med dokumentaren "En søsters kamp" og avsløringen av at Mattilsynet fabrikkerte bevis.

Foto: Linda Reistad / NRK

Det var kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som overrakte Akhtar prisen under NRKs Fagdag tirsdag.

Syed Ali Shahbaz Akhtar er til daglig journalist ved NRKs distriktskontor i Rogaland.

I sin begrunnelse for å gi Akhtar prisen viser juryen til at prisvinnerens med sin journalistikk har avslørt overgrep og urett mot enkeltmennesker i samfunnet ikke bare én, men to ganger – på vidt forskjellige saksområder.

«En søsters kamp»

I dokumentaren «En søsters kamp» avdekkes historien om Mona og hennes søsken som har blitt utsatt for systematiske overgrep gjennom oppveksten, uten at myndighetene har grepet inn eller vært villige til å betale erstatning for sin svikt i omsorgen for disse barna.

Mattilsynet tatt med buksa nede

I mai avslørte prisvinneren at Mattilsynet hadde fabrikkert opplysninger om brudd på dyrevelferdsloven etter et tilsyn hos en pelsdyrbonde. Avsløringen førte til at bonden ble renvasket. Direktøren for Mattilsynet valgte å gå av som følge av avsløringen og tre avdelingsledere ble suspendert.

Særlig prisverdig innsats

NRKs journalistpris tildeles enkeltmedarbeidere eller en gruppe medarbeidere som i løpet av det siste året har gjort en særlig prisverdig innsats på journalistikkens område. Prisen kan tildeles for ulike journalistiske prestasjoner innenfor alle felter av det journalistiske håndverk og på alle NRKs hovedplattformer.

Juryen for årets pris har bestått av Stein Bjøntegård, Camilla Bjørn, Linn Sandberg Skarstein og Per Arne Kalbakk - alle fra NRK. De skriver dette om årets prisvinner:

"Journalistikk på sitt beste kan lære oss ting vi ikke visste, den kan avsløre maktmisbruk og sette dagsorden for viktige debatter. Blant de usedvanlig mange sterke kandidatene til årets journalistpris har juryen sett flere gode eksempler på alt dette.

Noen ganger klarer journalistikken også å avsløre overgrep og urett mot enkeltmennesker i samfunnet som kanskje ville fortsatt eller ikke blitt tatt alvorlig hvis ikke journalister hadde satt søkelyset på dem. En sjelden gang fører journalistiske avsløringer også til reelle endringer i samfunnet eller reelle konsekvenser for de som har ansvaret for maktmisbruk.

Årets prisvinner har i løpet av året avslørt overgrep og urett mot utsatte enkeltmennesker i Norge. Avsløringene har ført til at konsekvenser av overgrep og maktmisbruk har blitt rettet opp, at viktige rutiner har blitt endret og at ansvarlige ledere har måttet ta konsekvensen av alvorlig systemsvikt.

Prisvinnerens journalistikk har fått slike konsekvenser ikke bare én, men to ganger – på vidt forskjellige saksområder. I dokumentaren «En søsters kamp» avdekkes historien om Mona og hennes søsken som har blitt utsatt for systematiske overgrep gjennom oppveksten, uten at myndighetene har grepet inn eller vært villige til å betale erstatning for sin svikt i omsorgen for disse barna.

I mai avslørte prisvinneren at Mattilsynet hadde fabrikkert opplysninger om brudd på dyrevelferdsloven etter et tilsyn hos en pelsdyrbonde. Avsløringen førte til at bonden ble renvasket. Direktøren for Mattilsynet valgte å gå av som følge av avsløringen og tre avdelingsledere ble suspendert.

Mye av denne oppsiktsvekkende gode gravejournalistikken er laget fra plassen som nyhetsjournalist i turnus på distriktskontor, der han blant har levert to av de tre mest leste XL-sakene på NRK.no gjennom tidene. Juryen er dypt imponert over prestasjonen og kvaliteten på prisvinnerens journalistikk.

NRKs journalistpris 2019 går til journalist Syed Ali Shahbaz Akhtar fra NRK Rogaland for fremragende journalistikk som har bidratt til å rette opp overgrep og urett som har rammet utsatte mennesker i samfunnet vårt."