NRKs DAB-nett påvirkes ikke av GPS-trøbbel

Feil i GPS-nettet kan skape problemer for DAB-nettet, men NRKs DAB-kanaler rammes ikke av slike problemer.

DAB
Foto: Robin Mortensen / NRK

Det amerikanske flyvåpenet, US Air Force, opplyste tidligere i vinter til BBC at en teknisk feil satte deler av det globale posisjoneringsnettverket GPS ut av spill. Når GPS-nettet forstyrres, skapes det problemer også for DAB-radio.

GPS-problemene skapte problemer blant annet for lokalradioen Radio Metro i Oslo-området, men ingen av NRKs sendere var påvirket, understreker avdelingsdirektør Øyvind Vasaasen i NRK.

- Dette skyldes at NRKs nett har en egen, nyere og mer robust form for synkronisering som håndterer slike feil. Denne hendelsen beviste tvert imot at NRKs nett er robust nok til å stå imot slike feil, Vasaasen.

Siden det er NRK og ikke de kommersielle- og lokalradiokanalene som har beredskapsansvaret, har NRKs nett høyere robusthet enn de andre DAB-nettene.

Radio er en viktig del av norske myndigheters beredskap. Neste år blir DAB-nettet enerådende når FM-nettet slukkes i Norge. Riksrevisor Per-Kristian Foss sier til at dette er et tema han vil se på i forbindelse med beredskapen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) uttaler til avisen at departementet ikke er kjent med at utfall av GPS-signaler har utgjort et reelt problem for beredskapen i Norge. (©NTB)

© NTBtekst