Informasjon fra NRK

NRKs årsrapport og årsregnskap

Gjennom årsrapporten og årsregnskapet får du et bredt innblikk i NRKs virksomhet og organisasjon.

NRKs årsrapport 2014

NRKs årsrapport for 2014 gir et godt bilde på mangfoldet i NRKs virksomhet.

Foto: NRK

Alle årsrapporter og årsregnskap tilbake til 2000/2001 ligger på nrk.no/aarsrapport/.

Les mer: Lisensbrev 2015

Les mer: Hva mener publikum - NRKs profilundersøkelsen 2015

Hva er hva:

NRKs årsrapport: NRKs dokumentasjon av allmennkringkastingsvirksomheten i etterkant av det enkelte år. Rapporten gis til Medietilsynet innen utgangen av mars, som bruker den som utgangspunkt for å se om NRK innfrir sine forpliktelser slik de er definert i NRKs vedtekter og NRK-plakaten. Årsrapporten legges også ut på NRKs nettsider - årsrapporter - og det trykkes en papirversjon.


NRKs årsregnskap: NRKs økonomiske oversikt og regnskap for foregående år. Inneholder også en kortere oversikt over hva som er gjort siste år - en årsberetning. Årsregnskapet sendes til NRKs generalforsamling som er Kulturdepartementet. Årsregnskapet inkludert årsberetningen legges også ut på NRKs nettsider - årsregnskap - og det trykkes en papirversjon.


Allmennkringkastingsrapporten: Alle allmennkringkasterne i Norge (NRK, P4, Radio Norge og TV2) avgir årsrapporter til Medietilsynet. Deretter utarbeider Medietilsynet en rapport om kringkasternes oppfyllelse av allmennkringkastingsforpliktelsene. Alle rapportene finnes på Medietilsynets sider.).

Lisensbrevet: Hvert år sender NRK ved styrelederen og kringkastingssjefen et brev til Kulturdepartementet der de redegjør for NRKs planlagte aktiviteter og forventede kostnader for neste år. I brevet kommer NRK også med et ønske om hvor høy kringkastingsavgiften skal være. Les NRKs ønsker for året 2015.

Profilundersøkelsen: Helt siden 1995 har NRK gjennomført årlige rundspørringer om hvilket omdømme NRK har hos folk flest. Les om profilundersøkelsen 2013 her.

---

NRKs samfunnsoppdrag

Både en egen kringkastingslov, egne vedtekter og en NRK-plakat setter rammene for hvordan NRK skal utføre sitt samfunnsoppdrag som lisensfinansiert allmennkringkaster.

Les mer: Kringkastingslov, vedtekter og NRK-plakaten.

Lisensfinansiert allmennkringkaster

NRK er organisert som en lisensfinansiert allmennkringkaster. Det betyr at NRK i all hovedsak får sine inntekter fra en særskatt - lisens eller kringkastingsavgift som de får lov til å kreve inn fra alle som har et fjernsynsapparat i Norge. .

Les mer: Alt om lisensen.

Les mer: Dette er allmennkringkasting.

---

Nøkkelinformasjon og nøkkeltall i kortform

Totalt arbeider ca 3 500 i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de øvrige 1500 er fordelt på store og små NRK-avdelinger landet rundt.

I Tromsø, Bergen og Trondheim har NRK store regionsentraler. I Karasjok finner vi hovedsetet for NRK Sápmi som byr på bredt samisk tilbud både på tv, radio og nett.

Les også: Slik er NRK organisert

Fjernsynstilbudet:

NRK1 - bredt og variert programtilbud. Norges største tv-kanal.

NRK2 - fordypningskanalen. Bakgrunns-, dokumentar og nyhetskanal.

NRK3/NRK Super - den tredje kanalen tilbyr et barnetilbud på dagtid og et tilbud for unge voksne med serier, humor og film på kveldstid.

Spesialtilbud fjernsyn:

NRK1 Tegnspråk - TV-tilbud for døve seere med tolking av NRK1s sendinger.

Radiotilbudet:

Hovedkanalene:

NRK P1 - Den brede kanalen for folk flest. Norges største radiokanal. Bredt distriktstilbud.

NRK P2 - Kulturkanalen med kunst, kultur, nyheter, debatt og samfunnsstoff.

NRK P3 - Ungdomskanal med mye pop og rock-musikk, humor og skreddersydde nyheter for de unge.

Hovedkanalene kan du høre både på FM-radio og på flere digitale plattformer - som nettradio på PC og håndholdte medier, på DAB-radio og via det digitale bakkenettet.

I tillegg til de tre hovedkanalene byr NRK på et mangfold av kanaler for spesielle målgrupper. NRK Alltid Nyheter, NRK Klassisk og NRK mP3 er blant disse.

Les mer: Radioen digitaliseres

Nettilbudet – nrk.no

NRKs nettsted – nrk.no – gir mange brukerne et bredt og vidt tilbud. Nett-tv, nett-radio, nyheter, bakgrunnsinformasjon, bildegallerier, værtjenesten Yr.no (i samarbeid med Meteorologisk Institutt) og mye annet.

Les mer: NRKs brede medietilbud