Informasjon fra NRK

NRKs årsrapport 2019: Høy bruk og høy tillit

89 prosent av befolkningen brukte hver dag ett eller flere tilbud fra NRK i året som gikk.

NRK 2019

«Å velge og bli valgt» er den røde tråden i NRKs rapporter for 2019.

Foto: NRK

Det framgår av NRKs årsrapport, som nå er tilgjengelig sammen med årsregnskapet og allmennkringkasterregnskapet for 2019.

Det totale medietilbudet har aldri vært større, og globale aktører tar en stadig større andel av mediebruken i Norge. Til tross for den utfordrende konkurransen har NRK aldri målt høyere dekning enn i 2019.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Foto: Anders Leines, NRK

– NRKs oppdrag er å oppfylle sosiale, kulturelle og demokratiske behov i samfunnet. Vi skal tilby innhold som folk i Norge velger fordi de opplever at det angår dem, at det gir gjenklang i deres liv og virkelighet. Hele 89 prosent av befolkningen valgte hver eneste dag ett eller flere av NRKs tilbud. Det er to prosentpoeng opp fra 2018 og den høyeste dekningen vi har målt noen gang, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

NRKs egne målinger og Ipsos' årlige omdømmeundersøkelse viser at folk i Norge også har svært høy tillit til NRK.

– Tillit og bruk henger sammen. Det ser vi ikke minst nå. NRK har en sammensatt og krevende oppgave i krisetid: Vi skal bringe informasjon fra myndighetene og formidle kunnskap og fakta på en måte som gjør borgerne i stand til å ta fornuftige valg. Samtidig skal vi drive uavhengig og kritisk journalistikk. Bare medier som har tillit når verden er normal, har tillit og kan gjøre jobben når krisen rammer, sier Eriksen.

Slutt på lisensen

2019 ble det siste året med lisensavgift. Fra 2020 er NRK finansiert over statsbudsjettet. NRKs årsregnskap viser et negativt resultat på 206 millioner kroner. Det negative resultatet skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader knyttet til avvikling av NRKs lisensavdeling og nedbemanning av nærmere 100 ansatte ved avdelingen.

– Dette har belastet regnskapet dels i form av avsetninger til tap på utestående krav, dels i form av avsetninger til sluttvederlag og andre avviklingskostnader, sier NRKs fungerende økonomidirektør, Ole André Hansen.

I 2019 gikk NRKs flytteprosjekt over i en ny fase da plan- og bygningsetaten i juli fastsatte NRKs forslag til omregulering av eiendommen på Marienlyst. Samtidig ga NRKs generalforsamling sitt samtykke til at NRK kunne starte prosessen med salg av eiendommen.

– Prosjektet gikk fra å utrede mulighetene for flytting, til å kunne starte det konkrete arbeidet med salg av Marienlyst og søk etter tomt for et nytt hovedkontor. Ekstraordinære kostnader knyttet til forberedelser for salg av Marienlyst og kjøp av ny tomt er belastet regnskapet. NRKs ordinære virksomhet var i henhold til plan for 2019, sier Ole André Hansen.

Generalforsamling i juni

Årsrapporten og årsregnskapet skal behandles i NRKs generalforsamling i juni.

Også NRK Allmennkringkasterregnskap for 2019 er tilgjengelig. Det ble levert til Medietilsynet 7. april. Her svarer NRK på hvordan forpliktelsene i de enkelte paragrafene i NRK-plakaten og utfyllende bestemmelser er oppfylt.

Årsrapporten, årsregnskapet og allmennkringkastingsrapporten kan leses her:
Her er NRKs rapporter for 2019