NRKs årsrapport 2013

Årsrapporten for 2013 viser hvordan NRK på ulike måter samler det norske folk.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Årsrapport 2013» i nytt vindu

Se: NRKs årsrapport 2013

Sommerbåten 2013, valget, barneuniverset NRK Super og en ny radioframtid. NRK skaper fellesskap gjennom å på ulikt vis samle folk i Norge. Årsrapporten for 2013 viser det gjennom tekst, bilder og videosnutter.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til forordet at NRKs samfunns­oppdrag hviler på tre grunnpi­larer:

"NRK skal understøtte og styrke demo­kratiet. NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur. Og NRK skal være allment tilgjengelig. Det siste er en forut­setning for å lykkes med de to første", skriver Eriksen.

Særlig ansvar for barn

Han viser også til at NRK har et særlig ansvar for barn og viser til hvordan tv-universet NRK Super har NRK bygget opp et sterkt alternativ til kommer­sielt internasjonalt barne­innhold på tv.

Kringkastingssjefen skriver videre at NRK før Stortingsvalget bestemte seg for å skape økt interesse for og et sterkere engasjement knyttet til valget, særlig blant unge velgere.

Eriksen påpeker viktigheten ved at NRK satser sterkt på nye plattformer: "Det å stimulere til samfunns­debatt og skape engasjement knyttet til demokratiske valg, er blant de viktigste oppgavene for en allmennkring­kaster. Men det nytter lite å ha høye ambi­sjoner for samfunns­debatten hvis folk er et annet sted."

Mange flere unge velgere

Han skriver at NRK ikke skal ta æren for økt oppslutning, men konstaterer at valg­oppslutningen i alders­gruppen 18 – 21 år steg med hele ti prosentpoeng ved dette Stortingsvalget.

Motvekt mot globale aktører

I forordet påpeker han også at mediekonkurransen i Norge ikke først og fremst står mellom ulike norske aktører:

"Spørsmålet er hvordan det norske innholdet står seg i en inter­nasjonal medieflora, der medie­giganter som Facebook, YouTube og Netflix ønsker seg en stadig større plass i din og min medie­hverdag. I dette bildet kan NRK være et nasjonalt tyngde­punkt", skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i forordet til NRKs årsrapport for 2013.

Les mer: Dette er allmennkringkasting

Les mer: Dette er NRKs medietilbud

Les mer: Årsrapporter og årsregnskap