Hopp til innhold
Info fra NRK

NRKs arbeid med klima og miljø

NRK ønsker å være en viktig pådriver og bidragsyter for et mer klima- og miljøvennlig samfunn.

Paraalpinlandslaget under VM i snøsport.

NRK gjør grep for å gjøre sine produksjoner "grønnere". Produksjonen fra VM i snøsport for parautøvere på Lillehammer i januar 2022 hadde et helhetlig klimaregnskap og gjennomførte grønne tiltak.

Foto: PRIVAT

Globale klimaendringer og tap av natur er noen av de største utfordringene verden står overfor. Vi må derfor alle se etter muligheter for å drive grønnere. I NRK er ambisjonen at vi skal ta miljøhensyn i alle beslutninger. Vi skal også halvere klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 2019-nivå.

Se:

I disse rapportene (pdf-er) er også NRKs klimaregnskap å finne.

Grønn produksjon

NRK vil derfor være en pådriver og bidragsyter for en mer klima- og miljøvennlig medieproduksjonsbransje. Vi har startet arbeidet med å teste ut hvordan våre produksjoner kan bli mer miljø- og klimavennlige. I dette arbeidet har vi tatt i bruk en klimakalkulator som er utviklet av organisasjonen albert i UK. Les mer om albert på wearealbert.org/

I løpet av 2021 var det to produksjoner som ferdigstilte et klimaregnskap, mens seks andre produksjoner er i gang med å bruke klimakalkulatoren og ta grønne grep. VM i Snøsport på Lillehammer var en av produksjonene som laget et helhetlig klimaregnskap og gjennomførte grønne tiltak. Denne produksjonen var blant de nominerte til Gullrutens pris for grønn produksjon.

Fremover foreligger det planer for en rekke grønne signalproduksjoner i NRK. Målet var minst 10 grønne prosjekter i løpet av 2022.

Utvalget er bredt satt sammen både når det gjelder sjanger, størrelse og produksjonssted. Andre sesong av «Snøfall», julekalenderen 2023, er en av produksjonene hvor miljøhensyn har blitt tatt gjennom hele prosessen.

Halvering innen 2030

NRK er opptatt av å ramme inn arbeidet med klima- og miljø på en måte som sikrer at vi retter innsatsen på de områdene som er vesentlige for NRKs klima- og miljøpåvirkning.

For fjerde år på rad har vi laget et klimaregnskap for hele virksomheten. Innen 2030 er målet å redusere direkte påvirkbare utslipp med minst 50 prosent sammenlignet med 2019-nivå.

Målet bygger på prinsippet om at NRK prioriterer tiltak som gir reelle kutt fra egne aktiviteter, uten å benytte seg av ulike kompensasjonsordninger, samt at vitenskap og internasjonale klimaavtaler skal være førende for målet vi setter oss.

NRKs mål er derfor i tråd med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grad i 2030 sammenlignet med førindustriell tid. NRKs ambisjon tar hensyn til at vi skal etablere et nytt hovedkontor på Ensjø.

Å flytte inn i moderne og bærekraftige lokaler vil være et viktig steg på veien til å redusere NRKs langsiktige miljøbelastning.

NRKs rapporter

Også NRKs årsrapport og årsregnskap samt NRKs allmennkringkasterregnskap gir godt innblikk i NRKs virksomhet det enkelte år.

Se: Finn alle NRKs rapporter på info.nrk.no/rapporter/

Julemorgen 2019, sending 3 - MSUS13000319 - NRK Super

I programmet "Julemorgen" var alle rekvisitter og kostymer gjenbruk. I studio ble elementer fra "Stjernestøv" og "Snøfall" brukt på nytt. Det så mange barn og syntes var gøy.

Foto: NRK