skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
toppbanner_informasjon_utlandet_31_1
Her er du: NRK.no > Informasjon > NRK i utlandet
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

  

Satellitt-TV og -radio


Publisert 23.05.2006 10:27. Oppdatert 05.09.2007 13:14.

Bedre NRK-tilbud via satellitt


NRK styrker sitt tilbud til sjøs ved å flytte radio- og tv-kanalene over på en ny satellitt 1. juni 2006. En egen værkanal opprettes og det blir slutt med mellombølgesendinger fra Kvitsøy.

Det er spesielt med tanke på fiskerne og andre sjøfarende endringene blir gjort, men mange andre vil også nye godt av det utvidede satellittilbudet. Alle radiokanaler og de ulike regionale tv-sendingene til NRK vil kunne tas ned via Thor 2-satellitten fra og med 1. juni 2006.

Stadig flere båter har parabolantenner og kan dermed ta inn både fjernsyn, radio og tekst-tv. For båter i Nordsjøen og vest for Storbritannia vil signalet bli langt bedre med Thor 2-satellitten.

En egen værkanal vil ytterligere styrke tilbudet for fiskeflåten. Via Thor 2-satellitten vil det døgnet rundt sendes et værvarsel som oppdateres fem ganger pr døgn. NRK Været til sjøs vil være på lufta fra 20. juni 2006.

Mellombølgetilbudet, eller Europakanalen, som har vært en miks av NRK P1 og NRK P2 via senderen på Kvitsøy i Rogaland vil bli lagt ned fra 1. juli 2006. NRK P1 vil fortsatt bli sendt over mellombølgesenderne på Vigra og Røst og langbølgesenderen på Ingøy i Finnmark.

I en overgangsfase fram til 4. september 2006 vil NRK-tilbudet også være å finne på den gamle satellitten Thor 3.


Via Thor 2 satellitten vil alle NRKs satellittbaserte tv- og radiokanaler være tilgjengelig.

TV

For å ta inn kanalene kreves en satellittmottaker med parabolspeil. I tillegg må man ha et smartkort for å kunne se de krypterte sendingene. Smartkortet kan kun utgis til norske adresser på grunn av at NRK ikke har senderettigheter for tv-mottaking utenfor Norge.

Radio

Alle NRKs radiokanaler ligger åpent tilgjengelig i satellittsignalet. Husk at radiokanalene også er tilgjengelig i NRK Nettradio på internett.

Fakta Thor 2

NRKs tv- & radiokanaler vil bli distribuert over satellitten Thor 2 fra 1. juni 2006.
Dagens NRK-distribusjon over Thor 3 fases ut den 4. september 2006.

I forbindelse med at av alle NRKs regionale tv-sendinger nå vil bli distribuert over satellitt, vil Telenor Satellite Broadcasting ta i bruk en ny transponder på Thor 2 satellitten. Den nye transponderen vil inneholde alle NRKs satellittbaserte tv- og radiokanaler:

Kanalnavn: Service ID:

NRK1 Nordnytt 1521
NRK1 Nordland 3502
NRK1 Midtnytt 3503
NRK1 Møre og Romsdal 3504
NRK1 Vestlandsrevyen 3505
NRK1 Rogaland 3506
NRK1 Sørlandet 3507
NRK1 Østafjells 1520
NRK1 Østnytt 3508
NRK1 Østlandsendingen 1501
NRK1 Østfold 3509
NRK2 1502
NRK Super/NRK3 3510
NRK1 Tegnspråk 1516
NRK Ekstra 3512
NRK P1 1503
NRK P2 1504
NRK P3 1505
NRK mP3 1515
NRK Nyheter 511
NRK Klassisk 1507
NRK Folkemusikk 3501
NRK Stortinget 1514
NRK Sámi Radio 1510
NRK Været til sjøs 3511
NRK Super 3513
NRK Gull 3514

Satellittparametere:

Satellitt: Thor 2
Posisjon: 1º Vest
Transponder: 11
Nedlink frekvens: 11372 MHz
Nedlink polarisasjon: Vertikal
Symbol rate: 24.5 Msym/sek
Feilkorrigering - FEC: 7/8

Alle tv-kanaler, bortsett fra NRK1 Tegnspråk, vil være Conax og Viasat NDS kryptert i henhold til Simulcrypt spesifikasjonene.

Alle tv-kanaler vil være statistisk multiplekset, og svitsjing mellom riks og regionale sendinger vil foregå ved at video/audio PID referansene i PMT’ene endres på regionalkanalene.

Video/Audio PID verdiene vil være de samme på alle NRK1-kanalene under riks sendinger, men under regionale sendinger vil Video/Audio PID verdiene være unike for alle kanaler.

I henhold til gjeldende spesifikasjoner* vil PMT versjons_nummer oppdateres deretter for å muliggjøre automatisk svitsjing mellom riks og regionalsendinger i satellittmottagerne.

* Ref: ISO/IEC 13818-1 / ITU-T H.222.0 paragraph 2.4.4.9 and Annex C.2 section iv.

Underteksting på tv-kanalene vil fra start av være innbrent i bildet, men på sikt vil DVB underteksting bli tilgjengelig.

For digital videreformidling i kabelnett forutsetter NRK at alle tv- og radiotjenester på transponderen overføres i sin helhet og uendret.

Den nye transponderen vil være operativ fra 1. Juni 2006.
NRKs tjenester på Thor 3, transponder 32, opphører 4 September 2006.


10 SISTE NYHETER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no