NRK Meny
Normal

NRK styrker demokratiet

Medietilsynet har vurdert NRKs innsats i 2016. Konklusjonen er at NRK oppfyller demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet.

Isak og Even i serien SKAM

Isak og Even fra SKAM preger forsiden på NRKs allmennkringkasterregnskap for 2016.

Foto: NRK

Hvert år gjennomgår Medietilsynet NRKs redaksjonelle årsrapport for å vurdere om allmennkringkasteren oppfyller oppdraget.

Også i 2016 er vurderingen at NRK har utført oppdraget på en god måte.

NRK ivaretar det overordnede kravet om å støtte og styrke demokratiet, heter det i Medietilsynets rapport.

Økt samfunnsverdi på alle plattformer

Tilsynet peker blant annet på at NRK har et mangfoldig og nyskapende innholdstilbud av høy kvalitet på alle plattformer, som gir økt samfunnsverdi.

Uenig på ett punkt

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er fornøyd med tilbakemeldingene fra Medietilsynet. Men på ett punkt er han uenig i Medietilsynets vurdering.

- Hovedkarakteren er veldig bra. De mener vi på en god måte oppfyller oppdraget vårt. De skriver imidlertid at vi i 2016 ikke har oppfylt kravet om å sende jevnlige programmer for unge på samisk. Her er vi rett og slett ikke enige, sier Eriksen og utdyper.

Ny medievirkelighet

- Vi har påpekt overfor Medietilsynet at det er en utfordring i seg selv å rapportere om “jevnlige sendinger” i en medievirkelighet der barn og unge i stadig mindre grad følger linjære kanaler. Kampen om publikums tid og oppmerksomhet handler først og fremst om å produsere innhold med kvalitet i verdensklasse. Bare slik kan vi bidra til at samiske barn og unge også i framtiden velger innhold fra NRK Sápmi, sier kringkastingssjefen.

Medietilsynet mener det overordnede kravet om å styrke samisk språk og kultur er oppfylt.