Hopp til innhold

NRK-serier og DAB+ i K-rådet

NRKs satsing på serier, DAB+, Supernytt for barn og livet som NRK-korrespondent i Storbritannia var tema i Kringkastingsrådet torsdag 19. oktober.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Se opptak av møtet i Kringkastingsrådet torsdag 19. oktober.

Et hovedtema på oktobermøtet i rådet var NRKs satsing på serier. NRKs drama-redaktør Ivar Køhn innledet sammen med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om hva som er gjort og hva som kommer av større produksjoner.

Et annet tema var DAB+ som nå nesten er ferdigstilt. I desember slukkes NRKs FM-sendinger i Troms og Finnmark og derned er hele landet over på digitalradio for NRKs vedkommende.

Avdelingsdirektør Øyvind Vasaasen orienterte om erfaringene som er gjort.

Livet som London-korrespondent

Kringkastingsrådet fikk også få en gjennomgang av hvordan Supernytt-redaksjonen lager nyheter for barn på ulike plattformer.

Espen Aas fortalte om hvordan livet som NRK-korrespondent i Storbritannia var.

Henvendelser om det meste

317 henvendelser har kommet inn til rådet siden forrige møte. Spennet i hva det klages på er stort, fra forhold knyttet til NRKs dekning av valget, generelt om nyhetsdekningen, til klager på humorsendinger, hørbarhet, teksting, banning og språkbruk.

Jarl Varg er på hevntokt og stormer Norheim. En skjebnekamp vil avgjøre hvem som beholder landsbyen, om det kan herske fred i Norheim, og hvem som sitter igjen på høvdingetronen.

Vikingane er blant NRK-seriene Kringkastingsrådet skal få høre om på sitt møte 19. oktober.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 19. oktober 2017.

Møterom Balkongen, radiohuset


Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Per Edgar Kokkvold

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1045 Pause

Kl 1100 NRK - Serier

NRK satser stort på norsk drama. Serier som Nobel, Skam, Snøfall, Mammon og Vikingane er noen av eksemplene.

Innledning v/Thor Gjermund Eriksen og redaktør Ivar Køhn i NRK Drama.

Kl 1130 Oppsummering av omlegging til DAB+

Nå er nesten hele landet over på DAB+. Finnmark og Troms er de siste fylkene ut i desember. Hvilke erfaringer er gjort og hvordan ser lytternes nye radiovaner ut?
Innledning v/Øyvind Vasaasen, avdelingsdirektør for medieutspilling og beredskap i NRK.

Kl 1200 Lunsj

Kl 1300 Livet som NRK-korrespondent

Espen Aas vendte i sommer hjem etter fire år som NRKs utsendte medarbeider i Storbritannia. Det ble fire svært innholdsrike år, og i løpet av perioden ble Aas den eneste gjenværende korrespondenten fra et norsk mediehus i London.

Foredrag v/Espen Aas, NRK.


Kl 1345 NRK Super / Supernytt

Supernytt lever innhold året rundt på tv, nett, Snapchat, Instagram, sin egen app Svar-o-meter og delvis på YouTube. Hvordan tenker Supernytt når innhold publiseres?
Innledning v/prosjektleder Frank Sivertsen i Supernytt.

Kl 1445 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen.

Kl 1500 Slutt – Neste møte er 23. november.