NRK Meny
Normal

NRK med overskudd i 2013

NRK AS (konsern) fikk et overskudd på 28,5 millioner kroner i 2013, 20,2 millioner kroner mindre enn i 2012.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er tilfreds med NRKs økonomiske resultat for 2013. Inntektene var på nærmere 5,4 milliarder kroner.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Inntektene ble på 5 356 millioner kroner, som er en økning på 188 millioner kroner, eller 3,6 prosent sammenlignet med 2012.

---

Les: NRKs årsregnskap og årsberetning 2013

Les også: NRKs årsrapporter og regnskap (siden 2000/2001)

---

Økte driftsutgifter

Driftskostnadene økte med 225 millioner kroner, eller 4,4 prosent til 5 364 millioner kroner. Driftsresultatet endte negativt med 8 millioner kroner. Netto finansposter, inkludert resultat fra tilknyttede selskaper, var positivt med 39 millioner kroner og bidro til et årsresultat på 28,5 millioner kroner i overskudd etter skatt.

Tilfreds kringkastingssjef

- Vi er tilfreds med resultatet for 2013. Vi har klart et positivt resultat på tross av økte pensjonskostnader og avsetninger til pensjon, samtidig som oppslutningen om NRK er svært sterk i en tøff mediekonkurranse, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

NRK hadde også i 2013 en meget sterk posisjon hos publikum. Daglig bruker 88 prosent av befolkningen minst ett av NRKs tilbud, lik oppslutningen i 2012. NRK gjør rede for hvordan selskapet har oppfylt sine forpliktelser i allmennkringkasterrapporten som offentliggjøres 2. april.

Nær to millioner lisensbetalere

Likviditetsmessig kom NRK godt ut av 2013. En styrket kontantstrøm fra virksomheten er benyttet til å redusere låneopptaket med 300 millioner kroner.

Antall lisensbetalere økte med 19 000 fra desember 2012 til desember 2013, og antallet lisensbetalere var 1 983 000 ved utgangen av 2013.

Les mer: NRK brede medietilbud

Les mer: Dette er allmennkringkasting