Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK-innhold tilgjengelig for alle?

Hvordan gjøre NRK-innholdet lettere tilgjengelig for alle brukergrupper og klager på dekningen av krigen i Ukraina ble tatt opp i Kringkastingsrådet torsdag 21/4.

Supernytt tegnspråktolket. Programleder Selma Ibrahim og tegnspråktolk Lene Hartveit.

Hvordan gjøre NRKs innhold tilgjengelig for alle brukergrupper er tema i Kringkastingsrådet torsdag 21/4. Supernytt er blant programmene som blir tegnspråktolket. Her med programleder Selma Ibrahim og tegnspråktolk Lene Hartveit.

Foto: NRK

En gjenganger i klagene som kommer inn til Kringkastingsrådet er at mange grupper føler de strever med å tilegne seg tilbudet fra NRK.

Det klages på manglende teksting, bruk av bakgrunnslyd eller musikk når det snakkes, dialektbruk og generelt at talen ikke er klar og tydelig.

I Kringkastingsrådet vil NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen og digital tilgjengelighetsekspert Kristoffer Lium fortelle hvordan NRK jobber for at alle skal kunne bruke NRKs innhold og tjenester, uavhengig av opplevde hindringer rundt syn, hørsel, fysiske eller kognitive ferdigheter.

Sindre Falk vil delta fra NRKs brukerråd hvor personer med ulike funksjonshemninger er representert. Dette rådet gir NRK råd, innspill og tilbakemeldinger om hvordan innholdet kan gjøres bedre tilgjengelig for ulike grupper av brukere

Kringkastingsrådet torsdag 21/4.

Mange klager knyttet til krigen i Ukraina

Siden forrige rådsmøte er det kommet 141 henvendelser til Kringkastingsrådet. Mange av disse er knyttet til krigen i Ukraina og innslag både i nyhetssendinger, Nytt på nytt og i andre programmer. I plenum vil rådet både se på henvendelser om hvordan NRK omtaler russere og generelt hvordan NRK omtaler krigen.

I plenum vil rådet også se på henvendelser knyttet til stengt kommentarfelt på Facebook, tilgjengelighet til NRKs podkaster og hvordan NRK markerte kvenfolkets dag.

NRK og tredjepartsplattformer

Som andre temasak på torsdagens møte vil Kringkastingsrådet få en orientering om hvordan NRK forholder seg til tredjepartsplattformer. Altså sosiale medier som Facebook og You Tube. I en ny digital og global virkelighet gir det nye utfordringer, muligheter og dilemmaer.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 21. april 2022, Studio 19, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Snorre Valen.

Kl 0915 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1040 Pause

Kl 1050 Tilgjengelighet

Hvordan NRK jobber for at alle skal kunne bruke NRKs innhold og tjenester, uavhengig av opplevde hindringer rundt syn, hørsel, fysiske eller kognitive ferdigheter. Innledning v/Sindre Falk, representant for NRKs brukerråd og Hørselshemmedes Landsforbund, NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen og digital tilgjengelighetsekspert i NRK, Kristoffer Lium.

Kl 1130 Lunsj

Kl 1215 NRK og tredjepartsplattformer.

Utfordringer, muligheter og dilemmaer i en digital og global virkelighet. Innledning v/NRKs mediedirektør Øyvind Lund og strategisjef Jørgen Heid.

Kl 1300 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen.

Neste møte i Kringkastingsrådet er 20. og 21. juni.