NRK Meny
Normal

NRK for lite kritisk

Kringkastingsrådet mener NRK bør drøfte hvilke prinsipper som skal gjelde for deres dekning av kongehuset i fremtiden.

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng

Kringkastingsrådet hadde liten sans for hvordan NRK dekket bokutgivelsen til prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Med utgangspunkt i hvordan NRK dekket lanseringen av prinsesse Märthas siste bok diskuterte Kringkastingsrådet kongehusjournalistikken. Abdiserer den kritiske journalistikken i møte med de kongelige?, spurte rådet.

- Kongehuset har endret seg, men det har ikke NRKs dekning gjort, oppsummerte lederen for Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Debatten: Hør Kringkastingsrådet diskuterere NRKs kongehusjournalistikk på sitt møte 27. november 2014.

For ensidig og velvillig

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv og forfatter, Kjetil B. Alstadheim, innledet og spurte:

«Fører frykten for å ødelegge folkets kos og hygge med kongefamilien til at NRK inntar rollen som Kongelig Norsk Rikskringkasting»?

Alstadheim mener at i dekningen av boklanseringen manglet det motdebattanter i de sendingene der det ville vært naturlig, som i Dagsnytt Atten og Aktuelt.

Riktignok forekom det kritiske spørsmål, men det gjennomgående inntrykket hans er at NRK behandlet Märtha Louise som kongelig, når hun selv var ute i et kommersielt ærend.

Moderne kongehus

Alstadheim, som selv er republikaner, kom inn på de mange dilemmaene med å dekke kongehuset. De kongelige bruker sin status til noen ganger å la være å svare på spørsmål de burde svare på.

De er Norges fremste kjendiser og har dermed makt til å stille krav til pressen. Kongehuset har endret sin adferd gjennom de siste tiårene og forsøker å delta i samfunnet og ikke bare være til pynt. En tilsvarende endring kan han ikke se i NRKs journalistikk.

«Kan NRK kritisere kongehuset?» spurte Alstadheim til slutt og svarte, «Ja. Men hvorfor skjer det ikke oftere?»

Ingen støtte i debatten

Flere av medlemmene i Kringkastingsrådet fulgte opp kritikken, men hvor skarpt, varierte. Kokkvold hevdet at kongehuset har endret seg, men det har ikke NRKs dekning gjort.

Ingen forsvarte NRKs dekning av de aktuelle sakene.

Nyhetsredaktør Stein Bjøntegård svarte på kritikken og uttalte at han ikke kjente seg igjen i Alstadheims beskrivelser.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen redegjorde for NRKs oppdrag; å dekke Kongehusets seremonielle virksomhet og samtidig drive kritisk journalistikk. Han mener imidlertid at koordineringen mellom NRKs redaksjoner bør styrkes.