Hopp til innhold

NRK en etikkversting?

Er NRK en etikkversting? Spørsmålet stilles i Kringkastingsrådets første møte i 2013. Møtet strømmes her på nrk.no.

Møte
K-sjefen
K-rådet
Klager

Møte i Kringkastingsrådet 24. januar 2013 fra kl 09.30 - 14.15.

For tredje år er NRK mediebedriften med flest fellelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU). NRK er også bedriften med flest klager – 47.

Kringkastingsrådet har derfor bedt programdirektør Per Arne Kalbakk og prosjektleder Lars Harald Alstadsæter redgjøre for forholdet på møtet torsdag.

Klager på miljøsak og samarbeid med fagforening

Interesseorganisasjonene NORWEA, Småkraftforeninga og Norsk Bioenergiforening har klaget på NRK for det de mener er grove journalistiske overtramp i en sak om fornybar energi.

I plenum blir også en klage fra Kommunenes sentralforbund behandlet. KS mener det var sterkt kritikkverdig av NRK å samarbeide med Fagforbundet om en større undersøkelse om forholdene i hjemmetjenesten.

- Fagforbundet er en part i saken og det er uheldig, hevder KS.

Kjell Nyhus t v, Lars Harald Alstadsæter og Per Edgar Kokkvold

Presseforbundets Kjell Nyhus t v og Per Edgar Kokkvold har mye å gjøre med alle PFU-klagene på NRK. Lars Harald Alstadsæter i midten, som leder NRKs etiske råd, skal på Kringkastingsrådets møte torsdag redgjøre for hvorfor NRK er en PFU-versting.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Dagsorden:

Møte i Kringkastingsrådet
Tid: Torsdag 24. januar 2013 kl. 09:30
Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst

Dagsorden:

09:30: Åpning og gjennomgang av dagsorden.
v/fungerende leder Sylfest Lomheim.

09:45: Temasak: NRK – en etikkversting i norsk journalistikk, eller……?

I løpet av de tre siste årene er NRK felt 24 ganger av PFU. Det er flere enn de fire andre store mediehusene Aftenposten, VG, Dagbladet og TV2 til sammen (i alt 19 brudd).

Er det etisk slendrian eller stort programvolum som er årsaken til at NRK topper denne upopulære statistikken? Og hva gjør NRK for å bedre den journalistiske etikken?

Innledere: Programdirektør Per Arne Kalbakk og prosjektleder Lars Harald Alstadsæter.

10:45: Beinstrekk

11:00: Behandling av klagesaker.

Siden forrige møte har Kringkastingsrådet har fått inn 18 klagebrev som skal behandles 24/1

Til drøfting: Grove journalistiske overtramp om fornybar energi, hevder interesseorganisasjoner.

Ut i Naturen-programmet «Ikke like grønt likevel» stilte spørsmål ved om vindkraft, bioenergi og utbygging av småkraftverk er mindre miljøvennlige enn tidligere antatt. - Programmet er et partsinnlegg med grove journalistiske overtramp, hevder de tre Interesseorganisasjonene NORWEA, Småkraftforeninga og Norsk Bioenergiforening.

Påstandene tilbakevises av NRK.

Innleder: Redaktør Terje Dale i NRKs Naturredaksjon redegjør for programmet.

12:00: Lunsj

13:00: Klagebehandlingen fortsetter….'

Til drøfting: KS - Kritikkverdig samarbeid mellom NRK og Fagforbundet om hjemmetjenestene.

Kommunenes sentralforbund mener det var sterkt kritikkverdig av NRK å samarbeide med Fagforbundet om en større undersøkelse om forholdene i hjemmetjenesten. - Fagforbundet er en part i saken og det er uheldig, hevder KS.

NRK tilbakeviser påstandene.

Innledere: Nestleder i KS-styre og medlem i Kringkastingsrådet, Mette Gundersen og Lars Kristiansen, programredaktør i NRKs Dokumentar- og samfunnsavdeling.

14:15: NRKs ledelse informerer (lukket del).

14:35: Kringkastingsrådet evaluerer internt arbeidet i rådet (lukket del).

15:00: Slutt

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet