Informasjon fra NRK

Nesten åtte milliarder samlet inn

Siden starten i 1974 er det samlet inn nesten åtte milliarder kroner til TV-aksjonen i NRK om en regner om til dagens kroneverdi.

Marius Hammer under TV-aksjonen 2017

Stor giverglede: Rundt 200 millioner har blitt samlet inn til TV-aksjonen i NRK de senere år. Her Marius Hammer med noen av pengene som ble samlet inn i Møre og Romsdal i 2017.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

I rene kroner er det siden 1974 samlet inn totalt 6,079,50 milliarder kroner til TV-aksjonen i NRK.

Omregnet til dagens kroneverdi betyr det nesten åtte milliarder kroner.

Det første ble det samlet inn 23 millioner til Flyktningerådet. De siste årene har innsamlingsbeløpene ligget på rundt 200 millioner kroner. I 2016 ble 230 millioner kroner samlet inn til Røde Kors, i 2017 kom det til slutt inn 243,5 millioner kroner til UNICEF og til Kirkens Bymisjon i 2018 har det så langt kommet inn nærmere 240 millioner kroner.

Foreløpig toppnotering i antall kroner var i 2014 da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp for å skaffe folk i fattige land rent vann.

Justerer vi for kroneverdi er innsamlingsrekorden fra 1980 da Landsforeningen mot kreft hadde TV-aksjonen i NRK. Omregnet i 2017-kroner tilsvarer de 84 millionene som da ble samlet inn hele 294 millioner i dagens kroneverdi.

Innsamlede beløp TV-aksjonen 1974 - 2018

År

Organisasjon

Innsamlet beløp
i millioner kroner

1974

Flyktningerådet

23

1975

Sanitetsforeningen (NKS)

10

1976

Norges Blindeforbund

14

1977

Kirkens Nødhjelp

54

1978

Redd Barna

43

1979

Flyktningsrådet

74

1980

Landsforeningen mot kreft

84

1981

Atlas-alliansen

85

1982

Norsk Misjonsråd

89

1983

Norsk Folkehjelp

69

1984

Amnesty

81

1985

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU)

79

1986

Kirkens Nødhjelp

111

1987

Nasjonalforeningen for folkehelsen

114

1988

Flyktningerådet

96

1989

Kvinneaksjonen

87

1990

Redd Barna

140

1991

Atlas-alliansen

108

1992

Rådet for psykisk helse

90

1993

Norgs Røde Kors

135

1994

Norsk Folkehjelp

123

1995

Frelsesarmeen

148

1996

Miljø for livet

77

1997

Kreftforeningen

177

1998

Flyktningerådet

119

1999

Amnesty

128

2000

SOS-barnebyer

158

2001

Kirkens Nødhjelp

135

2002

Atlas-alliansen

142

2003

Redd Barna

160

2004

Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse

148

2005

FOKUS

139

2006

Leger uten grenser

206

2007

Sammen for barn (Unicef)

238

2008

Blå Kors

192

2009

CARE Norge

192

2010

Flyktninghjelpen

208

2011

Norsk Folkehjelp

219

2012

Amnesty

201

2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen

230

2014

Kirkens Nødhjelp

251

2015

Regnskogfondet

189

2016

Røde Kors

230

2017

Unicef

243,5

2018

Kirkens Bymisjon

257

(tallene ikke justert for kroneverdi)