Mer og mer tid på nett

Vi lytter omtrent like på mye radio og ser omtrent like mye på tv, men bruker mer og mer tid på nett, viser nordmenns medievaner for 2011.

NRKs brede tilbud får du på stadig flere plattformer.

Vi bruker stadig mer tid på nett. NRKs nettsted er Norges nest største.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

En norsk mann brukte i snitt 53 minutter på nett i 2011, kvinner 42 minutter. 92 prosent av alle nordmenn har nå internett og seks av ti en smarttelefon.

Over halvparten på Facebook

Over halvparten av oss er på Facebook og VG er største norske nettsted.

Lytter stadig på radio

Fortsatt lytter tre av fire på radio en vanlig dag og vi lytter i snitt over en og en halv time på radio en vanlig dag. NRK P1 er radiolytternes førstevalg og NRK alene har over 60 prosent av radiolyttingen på sine kanaler.

Les også: Hvor mange ser og hører?

NRK1 største tv-kanal

På tv så vi i gjennomsnitt 2 timer og 58 minutter daglig i 2011. Også her er NRK et førstevalg for norske tv-seere.

NRK 1 er største norske tv-kanal med en markedsandel på 31,8 prosent og TV 2 er nest størst med 19,3 prosent.

Les også: Dette er NRKs brede medietilbud

Les også: Dette er allmennkringkasting

Radiolytting i Norge i 2011

 • 3 av 4 nordmenn lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2011 som i 2010.
 • I 2011 lyttet vi til radio gjennomsnittlig 99 minutter daglig, mot 100 minutter i 2010. NRKs radiokanaler sto for 62 minutter samlet og største enkeltkanal var NRK P1 med 51 minutter lyttertid. Vi lyttet til kommersiell radio 37 minutter daglig.
 • Mens lyttertiden på NRK har gått ned 4 minutter fra 2010 til 2011 har lyttertiden på kommersiell radio gått opp 2 minutter. P4 var største kommersielle radiokanal med 21 minutter mens Radio Norge hadde den største veksten i lyttertiden fra 10 til 12 minutter daglig.
 • NRKs radiokanaler hadde en markedsandel på 63% av lyttingen, P4 hadde 22 % og Radio Norge 12 %.
 • Radiolyttingen øker med stigende alder, og aldersgruppen 12-29 år har redusert sin radiolytting fra 65 til 61 minutter daglig.
 • 43% av radiolyttingen skjer utenfor eget hjem.

TV-seeing i Norge i 2011

 • Nordmenn så i gjennomsnitt 2 timer og 58 minutter på TV daglig i 2011, noe som er en nedgang på 5 minutter fra 2010. Personer over 60 år ser fortsatt flest minutter på TV.
 • NRK 1 er største norske tv-kanal med en markedsandel på 31,8 prosent, TV 2 19,3, TV Norge 7,9, TV3 5,3, NRK2 5,3 og NRK3/Super 3,9 prosent.
 • Det mest sette TV-programmet i Norge i 2011 var finalen i håndball-VM for kvinner mellom Frankrike og Norge på TV2 18. desember, med 1 619 000 seere. Nytt på nytt på NRK1 7. januar 2011 var nest mest sett med 1 463 000 seere.

Nettbruk i Norge i 2011:

 • 92 % av den norske befolkningen har tilgang til Internett (Forbruker & Media).
 • 17 % av internettbefolkningen har tilgang til mediebrett og 57 % har smarttelefon
 • VG Nett er det største norske nettstedet, med en gjennomsnittlig daglig dekning på 29,4 % i 2011, etterfulgt av NRK (23,2 %) og Dagbladet (21,3 %) (Norsk InternettPanel).
 • Facebook er det mest besøkte sosiale mediet, med en daglig dekning på 56 %, etterfulgt av You Tube (9 %) og Wikipedia (7 %) (InterBuss Q4 2011).
 • Menn bruker i snitt 53 minutter daglig på norske nettsteder målt i Norsk InternettPanel, kvinner bruker i snitt 42 minutter daglig.

(Kilde: TNS Gallup)