NRK Meny
Normal

Mener NRK bør eies av stiftelse

Mediemangfoldsutvalget mener tiltak for å sikre bredden og kvaliteten på det norske medietilbudet må komme fort, og ønsker seg et NRK eid en selvstendig stiftelse.

Linda Hofstad Helleland og Knut Olav Åmås

Kulturministeren Linda Hofstad Helleland kunne tirsdag motta Mediemangfoldsutvalgets utredning fra dets leder Knut Olav Åmås.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Da den offentlige utredningen (NOU 2017: 7) ble overlevert kulturministeren tirsdag, ba utvalget om at tiltakene må komme kjapt.

Utvalget foreslår flere konkrete endringer av type og omfang av støttetiltakene som i dag sikrer norske medier.

Om NRK sier utvalget at eierformen bør endres slik at NRK AS eies av en selvstendig stiftelse, og at stiftelsens styre oppnevnes av Stortinget. Dette etter svensk modell hvor også en stiftelse utøver eierskapet til de svenske allmennkringkasterne.

Utvalget skriver at statens direkte eierskap til NRK AS innebærer en potensiell risiko, for eksempel i et annet samfunnsklima og en mindre fredelig politisk situasjon, for rollekonflikter og svekkelse av den redaksjonelle selvstendigheten. Størst mulig formell avstand mellom utøvende politikere og styringen av NRK vil styrke NRKs uavhengighet, påpeker utvalget.

Utvalget foreslår derfor at eierskapet til NRK AS overføres til en selvstendig stiftelse. Stiftelsens styre bør velges av Stortinget, mener utvalget.

Utvalget mener også at NRK må samarbeide mer med lokaler medier samt dele og gjøre sitt arkivmateriale bedre tilgjengelig.

Når det gjelder den fremtidige finansieringen av NRK, anbefaler utvalget å velge enten en husstandsavgift, eller en avgift som er apparatnøytral.

- Sikrer selvstendigheten

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for forslaget om å gjøre om NRKs eierform.

- Dermed får vi etablert et klarere skille mellom eierutøvelse og oppdragsgiver. Stortinget vil fortsette å sette rammene og definere NRKs oppdrag, mens stiftelsen vil bli ny generalforsamling. I dag er det departementet ved statsråden som er generalforsamling og utnevner NRKs styre. Ved at stiftelsen overtar denne oppgaven får vi et klarere rolleskille her, forklarer Eriksen.

Han mener dette er spesielt viktig i en tid hvor publikums tillit og redaksjonell frihet får stadig større betydning.

Les: NOU 2017: 7 - Det norske mediemangfoldet

Les også: Ekspertutvalg vil avkorte pressestøtten

- Viktig å sikre den gode journalistikken

Utvalgsleder Knut Olav Åmås påpekte behovet for å sikre dybde, kvalitet og bredde i journalistikken i en tid hvor utviklingen heller går mot fragmentering og sviktende tillit til pressen.

- Vi har gjennom denne utredningen fått et viktig bidrag for å meisle ut en ny norsk mediepolitikk, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun fikk utredningen.

Glad for konkrete tiltak

Kringkastingssjef Eriksen, som har vært et av utvalgets medlemmer, er godt fornøyd med utrdningen som ble lagt fram.

Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at det er et samlet utvalg som står bak.

Foto: Øyvind Werner Øfsti / NRK

- Jeg synes det er et viktig prinsipp og en god tilnærming i en global konkurranse, at staten ikke bare formelt støtter ytringsfriheten, men reelt går inn med tiltak for å sikre et norsk mediemangfold, sier Eriksen.

Han er også glad for at det er et enstemmig utvalg som stiller seg bak innholdet i rapporten.

Til Stortinget etter valget

Den offentlige utredningen blir nå sendt ut på høring. Deretter vil departementet se på alle innspillene som kommer og levere en Stortingsmelding om framtidig norsk mediepolitikk.

Under overleveringen sa Hofstad Helleland at denne nok ikke vil bli sendt Stortinget før etter sommeren. Det betyr etter valget til høsten.