Mange kjenner til Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådets fireårsperiode er over og 2017 ble et aktivt siste år for de 14 medlemmene i rådet. Medieomtalen og tallet på henvendelser tyder på at mange kjenner til rådet.

Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold (nr to til høyre) sammen med rådsmedlemmer.

Avtroppende medlemmer av Kringkastingsrådet med dets leder Per Edgar Kokkvold i midten. Kokkvold gir seg etter en periode som rådets leder.

Rådets viktigste oppgave er å ta for seg hovedlinjene i programvirksomheten i NRK, ifølge kringkastingsloven.

- Viktig med åpenhet

– Det er viktig at NRK er en åpen mediebedrift og at programinnholdet vårt diskuteres i offentligheten. Der har rådet en viktig funksjon, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Totalt hadde rådet 22 hovedtemaer til behandling i 2017, i gjennomsnitt tre hovedtemaer med en eller flere innledere på hvert møte. Hovedtemaene er det rådet bruker mest tid på. Blant de mange hovedtemaene i år var NRKs dekning av stortingsvalget, NRKs serier, sportens plass i NRK, distriktenes plass i nasjonale nyhetssendinger, journalistikk på krim og økonomi/næringsliv og den store omleggingen til DAB+.

Mange henvendelser i 2017

Kringkastingsrådet mottok ca 8.100 henvendelser i 2017. Dette er det høyeste antallet i rådets historie, og det er 1.300 flere enn i 2015, som var det forrige rekordåret.

Det ble også rekord i en enkeltsak med ca 6.000 henvendelser på programserien "Faten tar valget". De aller fleste klagene kom lenge før programserien var sendt.

Mange temaer er berørt i året som gikk. Alt fra sport og humor til utenriks, politikk og livssyn er diskutert i de mange henvendelsene til rådet.

Nytt råd fra 2018

Rådets medlemmer velges for fire år etter hvert stortingsvalg, og ingen kan sitte mer enn to perioder. Stortinget utnevner åtte medlemmer med personlige varamedlemmer. Dette inkluderer lederen i samisk programråd. Sametinget har ennå ikke utnevnt nytt programråd for den kommende perioden.

Kulturdepartementet utnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Regjeringens utnevnelse ventes etter nyttår.

– Jeg ser fram til å jobbe med det nye rådet, sier kringkastingssjefen.

Det nye Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet består dermed totalt av 14 medlemmer.

Stortinget oppnevnte nye medlemmer 13. desember 2017, det er ventet at regjeringen vil oppnevne nye medlemmer på nyåret 2018.

Disse ble valgt av Stortinget 13. desember:

Fast medlem:

 • Medlem: Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal
 • Medlem: Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Medlem: Marvin Wiseth, Trondheim
 • Medlem: Trude Drevland, Bergen
 • Medlem: Ove Vanebo, Oslo
 • Medlem: Kathrine Kleveland, Holmestrand
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Oslo
 • Leder av samisk programråd (utnevnes av Sametinget). Nestleder i programrådet er vara.

Personlig vara:

 • Oppebøen Hansen: Espen Granberg Johnsen, Lillehammer
 • Knutsen: Inger Løite, Sundebru
 • Wiseth: Jens Johan Hjorth, Tromsø
 • Drevland: Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Vanebo: Ib Thomsen, Nittedal
 • Kleveland: Joakim Karlsen, Halden
 • Chaudhry: Anders Tyvand, Tønsberg

Første møte i det nye rådet er ikke fastsatt. Det skjer etter at regjeringens utnevnelse er klar.

Kringkastingsrådet har inntil sju møter hvert år. Du finner mer informasjon om rådet her.