NRK Meny
Normal

Mange flere NRK-klager

Antallet klager til Kringkastingsrådet på NRKs programmer økte kraftig i fjor. Banning i programmene og dekningen av Gazakrigen ble det klaget mest på.

Møte i Kringkastingsrådet i 2014

Banning i NRK programmer og skjev Midtøsten-dekning ble det klagd mest over til Kringkastingsrådet i fjor. Her rådets leder, Per Edgar Kokkvold i midten, med kringkastingssjefen ved sin side.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Totalt behandlet det offentlig oppnevnte Kringkastingsrådet 258 klager i 2014.

Det betyr at det rådet, som har som oppgave å følge med på NRKs programvirksomhet, fikk cirka 50 prosent flere klager enn hva snittet var i forrige fireårsperiode.

Liker ikke banning og Midtøsten engasjerer

De to enkeltsakene som troner øverst på fjorårets klagetopp, var NRKs dekning av Gazakrigen sist sommer (57 klagebrev) og klagene på banning og grovt språkbruk i flere programmer i NRK (38 klager).

Åtte kritiske uttalelser

Rådet samler og behandler en del av klagene som kommer til bred drøfting i plenum. I mer prinsipielle saker avgir rådet skriftlige uttalelser.

I fjor avga Kringkastingsrådet 12 uttalelser om spesifike forhold knyttet til programvirksomheten. Åtte av disse var kritiske til enten hele eller deler av innholdet i de påklagede programmene.

Rådet har uttalt seg kritisk til bl.a. NRKs Midtøstendekning, den omfattende omtalen av boklanseringen til Martha Louises, Brennpunkt-programmet «Skogen verden glemte», banning og P3-programmet Kirketid.

Alt om: Kringkastingsrådet 2014

Mer oppmerksomhet - flere klager

Rådssekretær Erik Berg-Hansen tror mer oppmerksomhet i mediene omkring Kringkastingsrådet har medvirket til økningen i antall klager.

- Både klagene på Midtøsten-dekningen og banning i NRK har fått mye medieoppmerksomhet. Det har også behandlingen av engleboka til Martha Louise, Dagsrevyens direktesendte nødlanding fra Gardermoen, dekningen av OL-saken i Oslo og ikke minst en uheldig Twitter-melding fra en av NRK Sportens medarbeidere fått, sier Berg-Hansen i rådets årsrapport.

Medvirkende til større oppmerksomhet tror han også en ny og profilert rådsleder, Per Edgar Kokkvold, har hatt.

Vil vite hvordan NRK tenker og handler

Kringkastingsrådet har som vanlig også tatt opp flere temasaker. Saker som ikke har utspring i klagebrev, men hvor rådet ser på aktuelle emner innenfor mediesektoren.

Blant temaene som er tatt opp i 2014 er NRKs dramastrategi, ekstern utsetting av programproduksjoner, søkelys på Brennpunkt og NRKs forhold til sosiale medier.

Framtidas NRK

Kringkastingsrådet avga også en høringsuttalelse om NRK i forbindelse med revidering av NRK-plakaten og arbeidet med ny Stortingsmelding om NRK.

Les høringsuttalelsen: Garantist for norskspråklig tilbud

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Møtene i Kringkastingsrådet kan du følge via NRKs nett-tv både direkte og i etterkant.