Hopp til innhold
Info fra NRK

Leger Uten Grenser har TV-aksjonen i NRK 2022

Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon DNDi er tildelt TV-aksjonen i NRK 2022.

Leger uten grenser

Med midler fra TV-aksjonen i NRK 2022 ønsker organisasjonen Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon DNDi å hjelpe mennesker som rammes av infeksjonssykdommer både i Afrika og Asia.

Foto: Leger uten grenser

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har besluttet å gi neste års TV-aksjon i NRK til organisasjonen Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon, den ideelle forsknings- og utviklingsorganisasjonen DNDi, etter en enstemmig innstilling fra Innsamlingsrådet i NRK.

"Grenseløse sykdommer – glemte pasienter" har Leger Uten Grenser valgt å sette som motto for TV-aksjonen i NRK 2022.

Målrettet og tydelig TV-aksjon

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med Innsamlingsrådets innstilling.

– Dette er et viktig formål, særlig sett i lys av pandemien vi har stått i det siste drøye året. Jeg er helt sikker på at dette er en aksjon som vil engasjere folk i hele Norge, sier kringkastingssjefen.

Lederen i innsamlingsrådet i NRK, Håkon Mathiesen, sier Leger Uten Grenser og DNDi har en overbevisende søknad med et målrettet og tydelig formål. – Bekjempelse av smittsomme sykdommer som ikke kjenner landegrenser er svært aktuelt, og søkeren har mye å vise til på dette området gjennom mange år, sier Mathiesen.

Markeds- og Innsamlingssjef Grete-Lise Christiansen i Leger Uten Grenser Leger er utrolig glad og takknemlig for å ha fått TV-aksjonen i NRK 2022.

- Vi skal bruke pengene på epidemier blant glemte pasienter utenfor verdens oppmerksomhet. Sammen skal vi redde liv som eller ville gått tapt, sier Christiansen.

Sykdommer som krysser landegrensene

I søknaden skriver Leger Uten Grenser Aksjonen at de sammen med DNDi ønsker å sette fokus på sykdommer som smitter på tvers av landegrenser, folkegrupper, alder og kjønn. Grenseløse infeksjonssykdommer som lett kan bli til epidemier.

Dette gjelder blant annet meslinger, tuberkolose og hiv, men også mer ukjente sykdommer som lassafeber og sovesyke. Pengene skal brukes i landene DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Bangladesh og Sierra Leone.

I søknaden skisserer Leger Uten Grenser en rekke konkrete prosjekter de ønsker å sette i gang sammen med sin søsteorganisasjon DNDi.

Les: Søknaden til Leger uten grenser og DNDi om å få TV-aksjonen i NRK 2022.

Det er andre ganger organisasjonen tildeles TV-aksjonen. Leger Uten Grenser hadde TV-aksjonen i NRK også i 2006.

DNDi, Drugs for Neglected Diseases initiative, er en søsterorganisasjon til Leger Uten Grenser som ble opprettet da organisasjonen fikk Nobels fredspris i 1999.

Over 200 millioner

TV-aksjonen i NRK-regi kalles gjerne verdens største dugnad. Aksjonen har utviklet seg til et nasjonalt løft for en god sak. Siden starten i 1974 er det samlet inn over åtte milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi.

De siste årene har innsamlingsbeløpet ligget på i overkant av 200 millioner kroner.

Innsamlingen har tradisjonelt foregått ved at bøssebærere har gått rundt og ringt på hos folk. De siste årene har innsamling via telefon og ulike digitale plattformer kommet til. På grunn av koronasituasjonen var TV-aksjonen i NRK i 2020 heldigital.

Tallet på søkerorganisasjoner har vært ganske stabilt fra år til år, og stort sett har det vært mellom 12 og 15 organisasjoner som har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK det enkelte år.

Rådssekretær Erik Skarrud i Innsamlingsrådet som bestyrer TV-aksjonen i NRK sier det er mange av de samme søkerne som går igjen år etter år.

- Det er kanskje ikke så rart når vi vet omfanget og størrelsen på det som gjerne kalles verdens største dugnad. Det skal et velfungerende apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon og det store beløpet som blir samlet inn, sier Skarrud.

Totalt var det 11 søkte om å få TV-aksjonen i NRK i 2022.

Plan i 2021

Det er Plan International Norge som skal ha TV-aksjonen i NRK i 2021.

Plan Norge har valgt aksjonsnavnet "Barn, ikke brud". Formålet er å hindre at jenter giftes bort som mindreårige i fem land der barneekteskap er utbredt praksis. Disse landene er Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali.

I 2021 går TV-aksjonen av stabelen søndag 24. oktober.