Hopp til innhold

Kringkastingsrådet kritiserte Dagsrevyen

Dagsrevyen fikk kritikk både for Fabian Stang-omtale og innslag om Utøya-minnesmerke i Kringkastingsrådet torsdag.

Fabian Stang på Oslo Høyres nominasjonsmøte

Bruken av anonyme kilder var ikke i tråd med NRKs regelverket da Fabian Stang ble presentert i Dagsrevyen i forbindelse med nominasjonsmøtet til Oslo Høyre, ble det konkludert i Kringkastingsrådet.

Foto: HEIDI FJØRTOFT KLOKK / NRK

NRK innrømmet at bruken av anonyme kilder var feil da Fabian Stang ble presentert i kampen om plassen på Oslo Høyres Stortingsliste.

To personer henvendte seg til rådet etter å ha sett innslaget og var meget kritisk til Dagsrevyens fremstilling. Fabian Stang ble av anonyme kilder karakterisert som lat og en som heller satt på kafe enn å drive politikk.

- Hodeløs bruk av anonyme kilder

Rådsmedlem Afshan Rafiq karakteriserte Dagsrevyens nyhetssak som merkelig.

- Bruken av anonyme kilder i denne saken var helt hodeløs, fastslo Rafiq.

Hun mente NRK i denne saken sviktet totalt og hadde latt seg bruke i en intern maktkamp og svertekampanje av den ene kandidaten.

Videre viste hun til det nære forhold mellom journalist og intervjuobjekt som blant andre Nettavisen har påpekt, og spurte om habilitetsregler ikke gjelder for Dagsrevyen.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk svarte på kritikken og sa at bruken av anonyme kilder i denne saken ikke var i tråd med NRKs policy.

Om habiliteten sa han at de to kjente hverandre via en samboer, og slik sett ikke brøt med habilitetsreglene.

Likevel innrømmet Kalbakk at Dagsrevyen kom skjevt ut i denne saken.

- Vi ønsker ikke å framstå slik vi gjorde gjennom denne saken, og vi har også beklaget dette overfor Fabian Stang direkte, sa Kalbakk.

Skjevt om Utøya-minnemerke

Dagsrevyen måtte også tåle kritikk for et innslag om Utøya-minnesmerket. Hele 24 henvendelser har kommet til Kringkastingsrådet etter at dette ble sendt.

Rådets leder Per Edgar Kokkvold sa han skjønte reaksjonene fra klagerne og betegnet innslaget som partisk.

- Over tid har nok NRK sitt på det tørre med hensyn til balanse i denne saken, men i en så spesiell og tragisk sak, må en kunne spørre om en ikke bør etterspørre balanse i hver sak, sa Kokkvold.

Etikkredaktør Kalbakk sa han forstod reaksjonene som er kommet, men mente saken var løst på en journalistisk måte som NRK kan stå inne for slik saken stod da den ble laget.

Brobyggende om somaliere

Mange, spesielt fra det somaliske miljøet i Norge, har reagert på Trygdekontorets program om somaliere og henvendt seg til rådet.

I rådet ble det presisert at det er vanskelig å ta opp et slikt tema i et slikt program, men rådets leder Per Edgar Kokkvold mente redaksjonen fortjente godord for hvordan de hadde presentert dette.

- Dette programmet var brobyggende i forhold til norsk-somaliere og norsk-etniske, mente han.

Rom for dikt og poesi

I den store klagebunken til mars-møtet var det også rundt 80 som reagerer på at NRK P2 legger ned programmet Diktafonen.

Flere av rådets medlemmer mente dette var feil. Fungerende kulturredaktør Marius Hoel i NRK bedyret at om programmet Diktafon forsvinner, så vil stoffområdet dikt og poesi fortsatt være viktig for NRK P2.

- Vi ønsker å nå enda flere med dette stoffområdet. Vi gjør en rekke fornyelser i programtilbudet på NRK P2 denne våren. Vi ønsker å fornye tilbudet og treffe enda flere med stoff om dikt og poesi når vi legger om, sa Hoel.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Se opptak av hele møtet i Kringkastingsrådet 23. mars 2017.