Kringkastingsrådet diskuterte "hijabklagene"

De rekordmange klagene i forbindelse med programmet "Faten tar valget" var sentralt i Kringkastingsrådet torsdag 14. september. Se igjen debatten her.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Rundt 6 000 har henvendt seg til rådet om hijabbruken i dette programmet. I behandlingen av disse klagene vil Mahmoud Farahmand fra foreningen LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold) og NRKs redaksjonssjef Håkon Moslet innlede.

Andre hovedtemaer på septembermøtet blir en foreløpig gjennomgang av NRKS dekning av Stortingsvalget. Her innleder NRKs programredaktør Kyrre Nakkim og prosjektleder Aksel Helgheim.

På programmet står også krim- og rettsjournalistikk. Her innleder Tor Langbach i Domstoladministrasjonen og Olav Rønneberg fra NRK.

Valgdagen er her, og Faten må ta et valg. Hvilket parti lander hun på?

Se programmet: Torsdag 14/9 skal Kringkastingsrådet diskutere de rekordmange henvendelsene knyttet til programmet "Faten tar valget".

Se også:

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 14. september 2017

Møterom: Balkongen, Radiohuset, Oslo.

Kl 0900: Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Per Edgar
Kokkvold.

Kl 0910: Gjennomgang av henvendelse/klager til rådet.

Innledning ved Mahmoud Farahmand fra foreningen LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold) og NRKs redaksjonssjef Håkon Moslet i forbindelsene med henvendelsene knyttet til programmet "Faten tar valget".

Kl 1200: Lunsj

Kl 1300 Oppsummering av NRKs dekning av Stortingsvalget

Innledning fra NRK ved programredaktør Kyrre Nakkim og prosjektleder Aksel Helgheim.

Kl 1345: Tema: Krim- og rettsjournalistikk

Innledning v/Tor Langbach i Domstoladministrasjonen og NRKs Olav Rønneberg i NRK

Kl 1445: Informasjon fra NRKs ledelse v/K-sjefen

Kl 1500: Slutt

Neste møte i Kringkastingsrådet er 19. oktober 2017.