NRK Meny
Normal

Korsnekt ga klagetopp

Korsnekt ga klagetopp i Kringkastingsrådet i 2013. Totalt er 606 klager registrert de siste fire år, men rådet frykter at mange ikke vet om klagemuligheten.

Smykke, Siv Kristin Sællmann

Den såkalte korssmykkesaken fra NRK Sørlandet hvor en medarbeider ble bedt om ikke å bære et korssmykke førte til klagestorm hos Kringkastingsrådet i 2013.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Den såkalte korssmykkesaken fra NRK Sørlandet i høst, førte til at antall klager til Kringkastingsrådet i 2013 doblet seg sammenliknet med året før.

Hele 188 klagebrev ble registrert i løpet av to hektiske uker før rådets møte 2. desember.

- Klagene var åpenbart utløst av en organisert aksjon på Facebook, men samtlige brev var egenproduserte og viste et stort og ekte engasjement mot NRKs forbud mot programlederes bruk av korssmykke i nyhetsprogrammer, sier rådssekretær Erik Berg-Hansen.

Lisensbetalernes forlengede arm

NRK er pålagt ved lov å holde seg med et eget råd. Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud.

Klager fra lyttere, seere og brukere av NRKs tilbud på radio, fjernsyn eller nett, blir behandle etter en fastlagt prosedyre.

Alle klagere får svar og mange av klagene samles eller behandles enkeltvis av Kringkastingsrådet i plenum.

Les også: - For usynlig K-råd

Les også: K-rådet støtter nei til kors

Fikk ikke medhold

Men de mange klagene til tross, medhold fikk de mange som klaget ikke. Det hører med til historien at Kringkastingsrådet mot en stemme støttet NRK i denne saken.

Desember-møtet markerte også avslutningen for fireårsperioden for det sittende Kringkastingsrådet. Klagestatistikken for de fire siste åra viser ellers at det kun er Trekantserien fra 2010 som tilnærmet har generert like mange klager som korssmykkesaken.

Oversikten viser ellers at publikum liker dårlig endringer i NRKs programinnhold eller programprofil.

Flytting av barneprogrammet Drømmehagen, fjerning av Fedrelandssalmen, endring i P1s programprofil eller beslutning om å ta Knut Borge av som programleder for 20 Spørsmål utløste alle kraftige reaksjoner.

Rent generelt er klageaktiviteten til Kringkastingsrådet mindre nå enn for noen år tilbake. Publikum har funnet nye og langt raskere måter å kanalisere sin frustrasjon på.

Ikke minst gjelder det nettavisenes kommentarfelt og sosiale medier som Twitter og Facebook. Eksempelvis samlet Facebookgruppa Flytt Drømmehagen tilbake mer enn 30 000 tilhengere i 2010, mens den såkalte korssmykkesaken fikk over 120 000 likes i forrige måned.

Synliggjøre K-rådet

- Et av temaene for det nye Kringkastingsrådet vil derfor være å se på tiltak som kan synliggjøre rådet rolle som klageorgan enda bedre, sier Berg-Hansen.

Det nye Kringkastingsrådet blir oppnevnt tidlig i 2014. Åtte medlemmer blir oppnevnt av Stortinget, hvorav en er lederen for Samisk programråd.

De øvrige seks blir oppnevnt av Kulturdepartementet, deriblant leder og nestleder.

Les også: Dette er Kringkastingsrådet

- - -

Klagebrev til Kringkastingsrådet, 2010-2013

K-råd 10 - 13

 

 

År

Klager, enkeltprogrammer. Fem på topp

 

 

2010

169 klagebrev

 

 • Trekant, første serie (72 klager)
 • Flytting av Drømmehagen (15 klager)
 • Fjerning av Fedrelandssalmen (12 klager)
 • Div. reportasjer i Dagsrevyen (9 klager)
 • For mye vintersport i NRK (5 klager)

 

 

2011

- 127
klagebrev


 


 • Trekant, andre serie (13 klager)
 • NRKs Midtøsten-dekning (8 klager)
 • Sjenerende bakgrunnsstøy (6 klager)
 • Div. reportasjer i Dagsrevyen (5 klager)
 • Div. underholdningsinnslag (4 klager)

 

 

2012

- 133 klagebrev


 • P1-musikken/Nitimen/for ungdommelig (11 klager)
 • Få Knut Borge tilbake til 20 spørsmål! (8 klager)
 • For mye OL-stoff i NRK (7 klager)
 • Banning/dårlig språkbruk (6 klager)
 • Folkeopplysningen, alternativ medisin (6 klager)

 

 

2013

-  277 klagebrev


 • Korsnektsaken fra NRK Sørlandet (188 klager)
 • Banning/dårlig språkbruk (13 klager)
 • Div. Dagsrevyen, romkvinnen/Øygard osv. (9 klager)
 • P1-musikk/Nitimen/for ungdommelig (6 klager)
 • Div. rundt religiøse programmer (5 klager)