Klagestorm på DJ Friendly-nedleggelse

Svært mange har klaget til Kringkastingsrådet fordi NRK P3 har lagt ned programmet DJ Friendly. På sitt siste møte fant likevel ikke rådet grunn til å oppfordre NRK til å omgjøre beslutningen.

Dj Friendly Erik Erikson

Svært mange har kontaktet Kringkastingsrådet fordi P3-programmet DJ Friendly med Erik Eriksson legges ned i januar 2016.

Foto: Glen Karlsen

Kringkastingsrådet behandlet DJ Friendly-saken i sitt møte 26. november. Flere hundre har uttrykt sin misnøye med nedleggelsen av programmet til rådet.

Klagene fortsetter å strømme inn også etter at saken har vært oppe i rådet.

Programendringer er redaktøransvar

Det er lite trolig at saken kommer opp på nytt i rådet.

NRK P3s musikksjef Mats Borch Bugge møtte i Kringkastingsrådet 26. november og forklarte hvorfor programmet blir tatt av lufta.

Vil lage mer event-radio

Borch Bugge sa at NRK P3 ønsker å framstå som mer relevant for sine lyttere og at kanalen ønsker å omprioritere ressursene. Konkret sa han at P3 ønsker å frigjøre ressurser for å satse mer på eventer.

- Når vi nå endrer NRK P3s sendeskjema og tar av et høyt elsket program, er det ikke for siste gang. P3 skal være i endring for å oppleves relevant, og programmer skal løftes opp og tas ned, sa han i sitt tilsvar til rådet.

Har fått folk til å danse, tenke og føle

Samtidig benyttet han anledningen til å rose DJ Friendly for innsatsen.

- DJ Friendly har roet, gledet, intensivert og beriket lytterne. Programmet har fått folk til å danse, tenke, føle og lytte. Vi i NRK P3 skal og vil fortsette å gjøre nettopp det, utvide folks perspektiver og horisont, sa NRK P3s musikksjef Mats Borch Bugge.