Klager på NRKs egenreklame

En TV-seer syns at NRK bruker altfor mye tid på egenannonsering. Klagen blir tatt opp i Kringkastingsrådet torsdag 5.mars.

Anne Grosvold

Tor M. Simonsen er lei av egenreklame for de samme tv-programmene gang på gang og har klaget til Kringkastingsrådet.

Foto: NRK

- Det er ekstraordinært at en slik sak blir drøftet i K-rådet, vanligvis er det klager på programinnhold som blir tatt opp, forteller K-rådets sekretær, Leif Stavik.

- I ukevis før et nytt program, eller en ny serie skal sendes, blir det annonsert med brask og bram. Når et og samme innslag dukker opp for 60-ende gang, er tålmodigheten for lengst nådd. Slutt med den kjedelige og fordummende egenannonseringen, skriver Tor M. Simonsen i sitt klagebrev til Kringkastingsrådet.

Kringkastingsrådets sekretær sier det stadig kommer brev fra personer som er opphisset over NRKs mengde egenreklame. Han påpeker at det er en forskjell mellom reklame og informasjon og opplysning om hvilke programmer som skal sendes.

– Derfor er det greit med en runde om hva som er informasjon og hva som er reklame, påpeker Stavik.

Markedssjef Anne Britt Osland vil redgjøre for hvordan egenannonseringen praktiseres i NRK .

Kringkastingsrådet skal også se nærmere på en klage som innebefatter at radiokanalen NRK alltid klassisk skal tas av FM-båndet i løpet av 2009. Klageren argumenterer med at det skjer altfor tidlig, siden det er anslått at den totale overgangen til DAB ikke vil skje før om 5-7 år.

Digitaliseringen og åpningen av radio- og fjernsynsarkivet for publikum er et tredje tema under torsdagens møte i kringkastingsrådet.
-Ingen enkel oppgave, sier arkivsjef Svein Prestvik.

Arkivsjef Svein Prestvik vil sammen med programdirektør Per Arne Kalbakk og utviklingssjef Ivar Ragne Jenssen fortelle om digitaliseringen av NRKs radio- og fjernsynsarkiv.

NRK har fått pålegg om å gjøre arkivinnholdet sitt tilgjengelig for publikum.

- Vi synes verken at det er leit eller rart at vi nå får et vedtektsfestet pålegg om å gjøre arkivinnholdet tilgjengelig for publikum så langt det er mulig. Arkivene i NRK er sannsynligvis de største samlingene i Norge som dokumenterer samfunnsliv, kultur og politikk i lyd og bilde fra 1933 og fram til i dag. De er en del av vår kulturarv, finansiert i hovedsak gjennom kringkastingsavgift, og kan dermed sees som hele folkets eiendom, sier nytilsatt arkivsjef, Svein Prestvik.

- Når arkivinnholdet nå blir digitalisert, blir det også mye lettere tilgjengelig både internt og eksternt, påpeker arkivsjef Svein Prestvik.