Hopp til innhold

K-rådet støtter nei til kors

Kringkastingsrådet støtter NRK i at nyhetsopplesere bør opptre politisk og religiøst nøytrale og ikke bære for eksempel kors når de leser nyheter.

Siv Kristin Sællmann

Mange har reagert på at Siv Kristin Sællmann ble bedt om ikke å bære kors på skjermen, men k-rådet mener det er viktig at NRKs nyhetsopplesere opptrer både politisk og religiøst nøytralt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Engasjementet har vært stort etter at nyhetsoppleser Siv Kristin Sællmann ble bedt om ikke å ha et halssmykke med kors på seg når hun leser nyheter for NRK Sørlandet.

Les også: Massiv støtte til NRK-ledelsen i «korssaken»

Over 200 har klagd på kors-nekten til Kringkastingsrådet, men der var det bare rådets leder May- Helen Molvær Grimstad som mente at en diskret bruk av slike smykker og merker burde være tillatt.

Bred enighet

For ellers var det bred enighet blant rådets medlemmer om at NRK i sin nyhetsformidling må framstå politisk og religiøs nøytral .

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen forklarte at NRK legger stor vekt på å være strenge i hvordan medarbeiderne opptrer i nyhetsstudio.

Nøytralitet viktig

I sin uttalelse sier Kringkastingsrådet at de merker seg det store engasjementet i denne saken, men påpeker viktigheten av at NRK framstår nøytralt.

Rett nok legger Kringkastingsrådet til at NRK kan vurdere om dagens regler er klare og tydelige nok, men rådet fant det altså naturlig at Siv Kristin Sællmann blir bedt om å ikke bære et kors i halsgropa når hun leser nyhetene.

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet