Hopp til innhold

K-rådet kritiske til skogprogram

Kringkastingsrådet mener både kilder og fakta burde vært sjekket bedre i et ”Ut i naturen”-program om forvaltning av norsk skog.

Ut i naturen: Skogen verden glemte

Kringkastingsrådet mener NRK ikke kom helt heldig ut med 'Ut i naturen: Skogen verden glemte'.

Foto: NRK

I sin uttalelse sier Kringkastingsrådet blant annet:

«Programmet "Ut i naturen" er i sjangeren fakta/dokumentarprogram. "Skogen verden glemte" ble sendt i "Ut i naturen" og presenterer to motstridende syn på hvordan man bør forvalte norsk skog til beste for klimaet.

Det norske Skogselskap har klaget programmet inn til Kringkastingsrådet.. Klageren hevder at programmet er ubalansert og forutinntatt, og at valg av vinklinger, bruk av virkemidler ol. er med på å diskreditere en viktig norsk næring – nemlig skogbruket.

Informativt og pedagogisk lagt opp

Programmet er etter rådets syn både informativt og pedagogisk lagt opp. Det bringer fram nye opplysninger om verdien av skogbunnen i uberørt boreal barskog med tanke på lagring av karbon.

Klageren, Det norske Skogselskap, intervjues i programmet. Klagerens syn kommer fram ved flere anledninger.

Kringkastingsrådet ser likevel at klager har et poeng når han hevder at journalisten gjennom sine kommentarer har lagt som premiss at vern om skogen er beste den løsningen for å lagre mest mulig karbon, i motsetning til å drive aktivt skogbruk.

Virkemiddelbruk trukket langt

Virkemiddelbruken er etter rådets mening også trukket langt.

Rådets konklusjoner at dette er et viktig program som bringer fram ny og relevant informasjon om et omstridt tema.

Men nettopp fordi programskaper tar så tydelig stilling til hva som er fasit, mener vi seerne har krav på å bli bedre informert om både kildegrunnlag og kunnskapsstatus på feltet.

Det er like fullt også vår oppfatning at redaksjonen må ha en fri og kritisk posisjon i produksjon av denne type programmer.

Vi ser det som en styrke at også naturprogrammer kan medvirke til å sette i gang debatter om interessante og kompliserte temaer som er viet lite plass i andre redaksjoner.

Fornøyd med at NRK selv beklager

Kringkastingsrådet er fornøyd med at NRK beklager at programmet ga en noe unyansert framstilling. Rådet imøteser flere programmer fra NRK om CO2 problematikken fra nye kritiske vinkler."

Les også: Alt om Kringkastingsrådet