Iscenesatt radikalisering i Kringkastingsrådet

Iscenesatt radikalisering gjennomført av P3-reporter, slukking av FM-nettet og journalistisk integritet og troverdighet er tema i Kringkastingsrådet torsdag 20. oktober. Møtet blir strømmet.

Møte
Klager
Diskusjoner
Foredrag

Følg møtet i Kringkastingsrådet torsdag 20. oktober fra kl 09.00.

Journalist Ludvig Løkholm Lewin gjennomfører i løpet av 30 dager et eksperiment hvor han går gjennom et klassisk radikaliseringsmønster. Hvordan reagerer omverdenen når Ludvig blir stadig mer islamkritisk og fremmedfiendtlig?

Se dokumentaren Ekkokammeret.

Kjetil Rolness

Sosiolog Kjetil Rolness innleder i Kringkastingsrådet.

Foto: NRK

Sosiolog Kjetil Rolness innleder når Kringkastingsrådet tar for seg P3s "radikaliseringseksperiment". P3-journalist Ludvig Løkholm Lewin gjennomførte et eksperiment over 30 dager hvor han gikk gjennom et klassisk radikaliseringsmønster.

Rolness innleder sammen med P3-redaktør Bjørn Tore Grøtte.

Slukker FM-nettet som først i verden

Rådet setter også fokus på neste års slukking av FM-nettet. Som første land i verden satser Norge på kun digital distribusjon av radiosignalene fra og med 2017.

Her innleder direktør for samfunnskontakt, medieutspilling og beredskap i NRK, Øivind Vasaasen og senioringeniør i Statens vegvesen, Dag Vidar Torget.

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, innleder når i integritet og troverdighet er tema. Hva kan journalister og redaktører gjøre ved siden av jobben som uavhengige og objektive samfunnskritikere, spørres det i Kringkastingsrådet.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 20. oktober

Møterom 7 og 8, Marienlyst

Dagsorden

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden

v/rådets leder Per Edgar Kokkvold

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser og klager til rådet

1015 Pause

1030 Snart slukkes FM-nettet

Det er 84 dager igjen til Norge starter den historiske slukkingen av FM-nettet. Nordland er først ute i januar mens Troms og Finnmark som de siste blir heldigitale radiofylker rett før jul i 2017. Norge har brukt FM siden den første senderen startet opp på Voss i 1954. Hvordan blir hverdagen med Dab+ og hvilken beredskap får vi? Det er mange myter og fakta å forholde seg til før overgangen til heldigitalt radionett i Norge.

Innledning v/direktør for samfunnskontakt, medieutspilling og beredskap i NRK, Øivind Vasaasen og senioringeniør i Statens vegvesen, Dag Vidar Torget.

Kl 1115 Integritet og troverdighet

Hva kan journalister og redaktører gjøre ved siden av jobben som uavhengige og objektive samfunnskritikere? I en verden med sosiale medier er det mange som mener mye om mangt. Hva kan og bør man tillate seg av meninger og oppdrag?

Innledning v/etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk.

Kl 1200 Lunsj

Kl 1300 Ekkokammeret

P3-journalist Ludvig Løkholm Lewin gjennomførte et eksperiment over 30 dager hvor han gikk gjennom et klassisk radikaliseringsmønster. Hvordan reagerte omverdenen da Ludvig ble stadig mer islam- og innvandringskritisk?

Innledning v/sosiolog og skribent Kjetil Rolness og P3-redaktør Bjørn Tore Grøtte.

1430 Informasjon fra NRKs ledelse.

1500 Slutt – Neste møte er torsdag 24. november.