NRK Meny
Normal

Ingen uttalelser fra rådet

Selv om behandlet mer enn 120 klager på sitt møte torsdag, fant de ikke noen grunn til å komme med noen kritiske uttalelser.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Opptak fra Kringkastingsrådets møte 3. mars kan du se her.

De 25 første klagene rådet behandlet tok for seg innvandring. Hvordan NRK dekker dette temaet og særlig behandlingen av innvandringsminister Sylvi Listhaug har fått mange til å klage til Kringkastingsrådet.

Mange av klagerne mener NRK behandler henne dårlig, mens andre klager på at NRK er ubalansert i innvandringsdebatten og forvrenger fakta.

Alle klager tas på alvor

I ordskiftet ga flere enkelte av klagerne medhold på visse punkter, men noen felles kritiske uttalelser om NRK håndtering av disse sakene fant ikke rådet grunn til å gi.

Rådets leder, Per Edgar Kokkvold, presiserte at alle klager blir lest og videresendt til aktuell redaksjon eller avdeling, som så gir sitt tilsvar på klagen før behandlingen i rådet.

I NRKs mediespiller er det opptak av hele møtet torsdag.

Dagsorden:

Møte i Kringkastingsrådet 3. mars 2016

Tid: Torsdag 3. mars kl. 09.00.

Sted: Møterom Balkongen, Marienlyst.

Kl 09.00: Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådets leder Per Edgar Kokkvold

Kl 09.10: Den samfunnsaktuelle debatten i NRK

Debatten (NRK1), Dagsnytt 18 (P2/NRK2) og Ytring (nrk.no) er de meste sentrale debattflatene i NRK i dag. Samtidig er disse programmene også gjengangere i rådets klagebunker. Journalistisk vinkling, avbrytende programledelse og skjev sammensetning av panelene er noen av ankepunktene. Og hva skjer når sosiale medier og kommentarfelt overtar som viktige arenaer for meningsutveksling?

Leder for NRKs debatt- og magasinavdeling, Kyrre Nakkim innleder til diskusjon.

Kl 10.30: NRKs praksis ved moderering av kommentarfeltene.

Sletting av signerte kommentarer, stryking av saksopplysninger, begrenset adgang til å rette opp faktafeil i kommentarfeltet. Hva er egentlig NRKs rutiner for moderering?

Debattredaktør i nrk.no /Ytring Halvor Tretvoll informerer om retningslinjene.

Kl 11.00: Gjennomgang av øvrige klagebrev.

Siden forrige møte har Kringkastingsrådet mottatt rundt 120 meningsytringer og klagebrev.

Rådets medlemmer avgjør selv hvilke klager som skal behandles særskilt på møtet.

Kl 12.00: Lunsj i messa.

Kl 13.00: Vi vil ha mer plass i NRKs sendeflater!

25 år etter det såkalte eldreopprøret kommer kravet om at eldre må få en mer synlig plass i NRKs sendinger. Den såkalte Eldrekonvensjonen vil ha et ukentlig TV-program for eldre på de eldres egne premisser. Og 7. mars demonstrerer de utenfor NRK.

Eldreaktivist Ivar Bunæs orienterer.

Kl 13.45: Nådeløst på lag med ideene.

I verden der den globale medieindustrien utfordrer norske innhold, språk og kultur, er det avgjørende at NRK utvikler nytt norsk innhold i verdensklasse. Fellesnevneren for mange av NRKs suksesser de siste 8-10 åra er at ideene først er knadd i NRKs egen utviklingsavdeling.

Utviklingssjef Ivar Ragne Jensen forteller om prosessen fra ide til ferdig program.

Kl 14.30: NRKs ledelse informerer

Kl 15.00: Møteslutt.