NRK Meny
Normal

Ingen sans for radikaliserings-dokumentar

Kjetil Rolness hadde liten sans for P3-dokumentaren om iscenesatt radikalisering da han innledet i Kringkastingsrådet torsdag.

Journalist Ludvig Løkholm Lewin gjennomfører i løpet av 30 dager et eksperiment hvor han går gjennom et klassisk radikaliseringsmønster. Hvordan reagerer omverdenen når Ludvig blir stadig mer islamkritisk og fremmedfiendtlig?

Sosiolog Kjetil Rolness hadde ikke sans for P3-dokumentaren "Ekkokammeret" da han innledet i Kringkastingsrådet.

- Dette er den rareste dokumentaren jeg har sett. Jeg forstår ikke hvorfor den er laget og tanken bak, sa Rolness.

Han mente dokumentaren verken forteller hva radikalisering er, hvem som er i faresonen eller hvilken terrorrisiko Politiets sikkerhetstjeneste mener slik radikalisering faktisk representerer.

Rolness mente dokumentaren var søkt, full av selvmotsigelser og at resultatet ble grisete folkeopplysning.

- Viser hva isolasjon kan føre til

P3-redaktør Bjørn Tore Grøtte forklarte at de gjennom dokumentaren ønsket å fortelle hvordan en radikaliseringsprosess kunne skje.

Han mente dokumentaren viste at isolasjon og ensomhet kan være viktige elementer i en radikaliseringsprosess.

Kringkastingsrådets nestleder Kjersti Thorbjørnrud var enig med Rolness i at dokumentaren ikke sier noe tydelig om radikalisering, men at den sier noe om hva som skjer når debatter legges lokk på.

Flere i rådet var lunkne til dokumentaren. Rådsmedlem Erik Knudsen sa at også denne dokumentaren var en slags folkeopplysning, men slik den foreligger blir det folkeopplysning med faktafeil.

Journalist Ludvig Løkholm Lewin gjennomfører i løpet av 30 dager et eksperiment hvor han går gjennom et klassisk radikaliseringsmønster. Hvordan reagerer omverdenen når Ludvig blir stadig mer islamkritisk og fremmedfiendtlig?