Hopp til innhold
Info fra NRK

Hvordan NRK jobber med mennesker, miljø og styring

I en egen årlig rappport viser hvordan NRK jobber med å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk og hvordan NRK har satt bærekraft på dagsordenen.

NRKs klima- og miljørapport

NRK gjør grep for å gjøre sine produksjoner "grønnere", framgår det av Klima- og miljørapporten.

Foto: Ingvild Støvring / NRK

NRK ønsker å være en viktig pådriver og bidragsyter for et mer klima- og miljøvennlig samfunn.

Som allmennkringkaster har NRK en viktig oppgave med å forklare og fortelle. NRK skal sette klimajournalistikk på dagsorden, peke på løsningene og vise alvoret.

Innomhus blir å ta et «grønt løft» viktig for å utvikle hele organisasjonen. Målet er "grønnere" produksjoner hvor miljø og bærekraft skal stå sentralt. Viktige stikkord blir å gjenbruke mer og kaste mindre.

Se:

I disse rapportene er også NRKs klimaregnskap å finne.

NRKs grønne satsing skyter fart

– Startskuddet har gått for viktige tiltak som skal sette NRKs grønne satsing ut i aktiv handling, sier Hilde Thoresen som er leder for arbeidet med bærekraft og miljø i NRK.

– Staten som eier forventer at alle sine virksomheter tar grep rundt bærekraft og miljø. Så det er på tide at vi kommer skikkelig i gang, sier Thoresen

Thoresen viser til at de har startet med å kartlegge NRKs klima- og miljøfotavtrykk. Et tverrfaglig team har sett på hvilke miljøavtrykk NRK setter, både når det gjelder energibruk, reisevirksomhet, ressursbruk og på andre måter. Samtidig har de undersøkt hvordan NRKs produksjoner kan gjøres «grønnere». Basert på kartleggingen har NRK etablert en helhetlig tilnærming med mål og tiltak for et grønt løft.

– Det er nå godt å komme over i en mer aktiv fase hvor vi innlemmer hele NRK i arbeidet og får omsatt målsetninger til praktisk handling. Mange ansatte ivrer for et mer «grønt» NRK. Nå inviterer vi alle til å bli med og sette dette ut i praksis, fortsetter hun.

Fremmer grønn produksjon

Som første nordiske allmennkringkaster samarbeider NRK med organisasjonen Albert om miljømåling av TV-produksjoner.

Organisasjonen Albert, med base i England, har samlet TV- og filmbransjen til felles innsats for miljøet i ti år. De har blant annet utviklet en karbonkalkulator som gjør det mulig å måle den reelle klima- og miljøpåvirkningen fra en produksjon. BBC er blant de selskapene som har brukt Albert-kalkulatoren i flere år for å måle klima- og miljøavtrykket fra sine produksjoner.

NRK har startet opplæring av redaktører og produksjonsledere i hvordan NRK-produksjoner kan bli grønnere. En intern arbeidsgruppe har også laget en egen veileder for grønn produksjon som skal gjøre det enklere å tenke bærekraft og miljø både for interne og eksterne produsenter av NRK-innhold. Veilederen blir nå et fast vedlegg til kontraktene NRK inngår med eksterne produsenter.

NRKs rapporter

Også NRKs årsrapport og årsregnskap samt NRKs allmennkringkasterregnskap gir godt innblikk i NRKs virksomhet det enkelte år.

Se: Finn alle NRKs rapporter på info.nrk.no/rapporter/

Julemorgen 2019, sending 3 - MSUS13000319 - NRK Super

I programmet "Julemorgen" var alle rekvisitter og kostymer gjenbruk. I studio ble elementer fra "Stjernestøv" og "Snøfall" brukt på nytt. Det så mange barn og syntes var gøy.

Foto: NRK