Hopp til innhold
Info fra NRK

Her er NRKs rapporter for 2019

Nå er NRKs årsrapport og årsregnskap for 2019 tilgjengelig. Også rapporten til Medietilsynet, Allmennkringkasterregnskapet 2019, kan leses her.

NRK 2019

Gjennom årsrapporten, årsregnskapet og allmennkringkasterregnskapet gis et bredt innblikk i NRKs virksomhet.

Foto: NRK

«Å velge og bli valgt» er den røde tråden i NRKs rapporter for 2019. I en tid da valgmulighetene er større enn noen gang, skal NRK fortsatt samle og engasjere alle som bor i Norge. Det handler om å skape innhold som folk finner, velger og elsker.

Status for NRK i 2019 er at:

  • Ni av ti mennesker i Norge brukte minst ett av NRKs tilbud hver eneste dag.
  • 82 prosent svarte i omdømmeundersøkelsen at de har et meget eller ganske godt inntrykk av NRK.

Gjennom årsrapporten, årsregnskapet og allmennkringkasterregnskapet gis et bredt innblikk i NRKs virksomhet og dokumentasjon på hvordan NRK har svart på oppdraget som allmennkringkaster i året som gikk.

NRKs rapporter 2019

Forsidene på rapportene for 2019.

Foto: NRK

Allmennkringkasterregnskapet

NRK-plakaten og utfyllende bestemmelser definerer samfunnsoppdraget NRK har som offentlig finansiert kringkaster.

Medietilsynet er tilsynsorgan for NRK etter kringkastingsloven. Hver vår leverer NRK en rapport til Medietilsynet om hvordan oppdraget som allmennkringkaster har vært utført i det foregående året.

Her kan du lese dokumentene som utgjør allmennkringkasterregnskapet for 2019:

Medietilsynet bruker allmennkringkasterregnskapet som et grunnlag for å vurdere om NRK innfrir sine forpliktelser. Konklusjonen gir Medietilsynet i en egen rapport som vanligvis publiseres i juni hvert år.

NRKs årsrapport og årsregnskap

En årsrapport med NRKs økonomiske oversikt og regnskap for foregående år leveres til NRKs generalforsamling. Det er Kulturdepartementet ved kulturministeren som utgjør generalforsamlingen, som avholdes i juni hvert år.

Les også: NRKs årsrapport 2019: Høy bruk og høy tillit

Rapporten inneholder NRKs oppsummering av innholdsproduksjonen i året som gikk, resultat og nøkkeltall for de fire siste årene, styrets årsberetning og årsregnskapet for det foregående året.