NRK Meny
Normal

Helhetlig radiotilbud

Nå blir det mulig å bygge ut et helhetlig radiotilbud som hele landet kan ta del i, framhever kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, som det viktigste med digitalradiomeldinga som forteller hvordan radioen skal bli heldigital fra 2017.

Pure digitalradio

Hvis radiobransjen innfrir myndighetenes krav er det digitalradio som gjelder i Norge fra 2017.

Digitalradiomeldinga

I digitalradiomeldinga skisserer regjeringen hvordan en digital radioframtid i Norge.

I 2017 skal FM-senderne slukkes og radioen blir digital. Da blir nettradio via mobiltelefon, PC eller andre håndholdte medier, digitalt bakkenett og DAB de nye digitale plattformene, mens FM-radioene vil forstumme.

Flere krav
Departementet stiller flere krav for at FM- båndet skal kunne slukkes i 2017. Både til DAB-dekning og antallet lyttere på digitale plattformer.

- Vi stiller flere absolutte krav. Mellom anna må hele befolkninga ha tilgang til et digitalt radiotilbud før kringkasterne kan avvikle sine FM-sendinger, og alle NRKs kanaler må ha en befolkningsdekning som tilsvarer dagens P1-dekning på FM. Vi vil også stille krav om at de kommersielle kanalene skal ha minst 90 pst. befolkningsdekning digitalt, sier Huitfeldt i en pressemelding.

NRK har i dag tre riksdekkende radiokanaler på FM, mens det er 13 kanaler på den digitale plattformen. Det betyr at mange utenfor de største byene vil kunne oppleve en stor økning i kanaltilbudet som følge av overgangen til digitale sendinger, noe som ikke hadde vært mulig på FM.

Gleder oss
- Vi gleder oss til endelig å kunne tilby alle våre radiokanaler til lyttere over hele landet, og ikke bare i de største byene, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas. For NRK er det avgjørende å kunne tilby et likeverdig tilbud til alle, sier han.

NRK har primært ønsket at overgangen skulle skje i 2014, men det viktigste har vært en tydelig plan fra myndighetene. - Den har vi nå fått, sier Bjerkaas. - NRK er også på sikt åpne for å ta i bruk den nye DAB+ standarden, sier han.

Samlet bransje
NRK har samarbeidet med kommersiell radio i flere år for å legge til rette for en samlet overgang til digitalradio i Norge.

- Vi er veldig glade for at store deler av radiobransjen har arbeidet sammen om en overgang til det beste for publikum, sier Bjerkaas. Resultatet er at vi i Norge står langt bedre rustet til å gjennomføre digitaliseringen, enn mange andre europeisk land, sier Bjerkaas.

2019 reservedato
Hvis ikke kravene departementet stiller innfris vil slukkingen av FM-båndet kunne bli utsatt. - I 2019 vil FM-båndet bli slukket uten betingelser, sier NRKs distribusjonssjef Øyvind Vasaasen.

Han sier dette om kravene i meldingen: - FM-båndet vil ikke bli slukket i 2017 uten at dekningen for DAB er like god som dagens dekning for NRK P1. Fordelen med DAB er at alle kanalene vil få like god dekning, og ikke slik som ved bruk av FM-båndet i dag hvor kvaliteten på hvor godt en får inn kanalene varierer, sier Vasaasen.

Et annet krav handler om hvor mange som lytter på radio digitalt. - Minst halvparten av radiolytterne må ha lyttet til en digitalenhet (DAB-radio, PC, mobil, eller lignende) i løpet av det siste døgnet for at slukkingen skal gjennomføres i 2017, forteller Vasaasen.

Målingen av dette er planlagt gjort i 2015. Vasaasen mener at det absolutt vil være mulig å oppfylle dette kravet siden så mange bruker andre plattformer enn en FM-radio for å høre radio.

Det må også finnes tilfredsstillende løsninger for bruk av digitalradio i bil for at FM-båndet skal kunne slukkes som planlagt i 2017.

- For NRKs økonomi er utbyggingen av nett for DAB en bedre løsning enn å fortsette med FM-båndet. Årsaken er at FM-båndet uansett måtte ha blitt oppgradert, sier Vasaasen.

Venter reaksjoner
- Vi er forberedt på at dette kan komme til å vekke reaksjoner. Men nå har det kommet en klar beslutning og lyttere, forhandlere, radiobransjen og alle som er opptatt av radio har lang tid på å forberede dette. Det er viktig å huske at vi ønsker oss flere lyttere og at vi ønsker å gi lytterne et bedre tilbud. Dette kommer til å gjøre at radioen finner sin plass i en digital verden, sier NRKs distribusjonssjef Øyvind Vasaasen.