Håper at k-rådet vil fornye seg

Å fornye Kringkastingsrådet er et mål Per Edgar Kokkvold har satt seg som ny leder.

Thor Gjermund Eriksen og Per Edgar Kokkvold
Foto: Nina Didriksen / NRK

​- Jeg tror vi skal klare å fornye kringkastingsrådet, sa rådets nye leder, Per Edgar Kokkvold, da han ønsket velkommen til rådets første møte.

Nå de yngre

Blant annet ønsker han at rådet skal være representert på nye medier.

Kokkvold ønsker også flere yngre medlemmer i rådet samtidig som han med et muntert glimt i øyet fastslo han at han selv ikke bidro til foryngelse av rådet.

Solid bakgrunn

Til gjengjeld kan han slå i bordet med solide førti års erfaring fra norsk presse, og 25 års arbeid med journalistfaglige og etiske spørsmål, blant annet i Pressens faglige utvalg (PFU).

Han hadde akkurat avsluttet sitt virke som generalsekretær i Norsk presseforbund da han ble utnevnt til leder av kringkastingsrådet.

Det er lovpålagt at NRK skal ha et eget råd som følger med på og uttaler seg om NRKs tilbud.

Slik har det vært i alle år og fra og med 2014 er et nytt Kringkastingsråd på plass.

14 vokter NRK

Totalt består Kringkastingsrådet av 14 medlemmer.

Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd.

Kongen, det vil i praksis si regjeringen ved Kulturdepartementet, oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder.

Medlemmenes funksjonstid er fire år.

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

Uttaler seg om NRK gjøren og laden

Kringkastingsråd uttaler seg i de programsaker som kringkastingssjefen forelegger for det, eller som rådet finner grunn til å ta opp etter initiativ fra et medlem eller fra lyttere og seere.

Alle kan klage

Klager fra lyttere, seere og brukere av NRKs tilbud på radio, fjernsyn eller nett, blir behandlet så raskt som mulig etter en fastlagt prosedyre. Programmet eller nettsaken det er klaget på, blir avspilt (radio og fjernsynssaker) eller presentert (nett) for rådsmedlemmene under møtet.

Virker som rettesnor

Deretter drøftes klagen i samlet forum. Rådets leder formulerer et forslag til konklusjon på grunnlag av det som blir sagt under drøftingen. Det blir siden utformet et svarbrev til klageren med redegjørelse for Kringkastingsrådets klagebehandling og konklusjon.

NRK har ingen plikt til å rette seg etter det Kringkastingsrådet uttaler, men i praksis får Kringkastingsrådets uttalelser stor oppmerksomhet og virker som rettesnor for NRK videre virksomhet.

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet